Archív aktualit


SDH Výkleky pořádá sběr železa.

Kontejner bude přistaven za obchodem od pátku 15. května do neděle 17. května.

Mobilní svoz proběhne v sobotu 16.5.2020 - stačí železo nachystat před dům 

Za odevzdané suroviny děkují hasiči.

Od 11.5.2020 dochází ke změně provozní doby ve výdejně léčiv Velký Újezd následovně:

Pondělí  7:00 do 14:15 

středa    7:00 do 16:15 

čtvrtek   7:00 do 14:15 

 

Pondělí    8:00-11:30       13:00-17:00

Úterý        8:00-11:30       13:00-15:00

Středa      8:00-11:30       13:00-17:30

Čtvrtek     8:00-11:30        13:00-15:00

Pátek       8:00-13:00         

Zápis do MŠ Výkleky pro školní rok 2020/2021

Na základě opatření vydaného MŠMT bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, přednostně korespondenční cestou. 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

Doručení přihlášky:

1. do datové schránky, 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,     

3. poštou,                       

4. osobní podání po předchozí domluvě.       

Potřebné dokumenty k zápisu:

a) žádost o přijetí dítěte,

b) prostá kopie rodného listu,

c) kopie očkovacího průkazu nebo čestné prohlášení o očkování,                             

d) potvrzení lékaře (stačí dodatečně)       

Potřebné dokumenty doručte v týdnu od 11.-15.5.2020  Potřebné dokumenty a informace k zápisu Vám budou zaslány e-mailem, pište na e-mailovou adresu: msvykleky@seznam.cz

Více zde: https://msvykleky.webnode.cz/

Upozorňujeme občany, že od 20.4.2020 do 24.4.2020 bude Obecní úřad ve Výklekách otevřen pouze v úřední dny (úterý a čtvrtek) v době od 9:00 do 17:00.

Upozorňujeme občany, že od 20.4.2020 jsou obnoveny úřední hodiny Obecního úřadu Výkleky v plném rozsahu, to je úterý a čtvrtek, od 9:00 do 17:00.

Dobrý den vážení spoluobčané,

chtěla bych Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce Výkleky popřát příjemné a klidné prožití velikonočních svátků.

Užijte si nadcházející slunečné dny volna v klidu a v pohodě se svými blízkými.

Přeji Vám všem pevné zdraví a veselou mysl i navzdory tomu, že letošní velikonoční svátky nebudou zcela tradiční.

 

S pozdravem

Katka Jandová