Archív aktualit


Výdejna léčiv ve Velkém Újezdě oznamuje, že ke dni 4.1.2021 ukončila svoji činnost a je uzavřena.

 

Oznamujeme, že v sobotu 2.1.2021 proběhnou odečty vodoměrů v obci Výkleky.

Oznamujeme, že v období od 21.12.2020 do 31.12.2020 dochází ke změně úředních hodin Obecního úřadu ve Výklekách následovně:

Úterý 22.12.2020        9:00 - 17:00 

Úterý 29.12.2020        9:00 - 17:00 (přítomna pouze účetní obce)

Čtvrtek 31.12.2020     zavřeno - dovolená

 

V sobotu 19.12.2020 v době od 10:15 do 10:45 proběhne u Hasičské zbrojnice ve Výklekách prodej živých ryb.

Jedná se o poslední prodej v roce 2020. 

Vážení spoluobčané,

k adventnímu a vánočnímu období v naší obci již tradičně patří slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s vánočním jarmarkem a kulturním programem.

Kvůli epidemiologickým opatřením nebudeme bohužel letos tyto akce pořádat tak, jak jsme zvyklí. Vánoční stromy bude mít letos naše obec nazdobeny a nasvíceny dva.

Jeden u obecního úřadu a druhý před kaplí Sv. Antonína Paduánského.  Oba stromy budou za doprovodu vánočních písní v obecním rozhlase a po krátké zdravici rozsvíceny na první adventní neděli  29.11.2020 kolem 16:30 bez přítomnosti veřejnosti.

Oznámení o době provedení odstřelu Výkleky CO 355.

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 20.11.2020 v době mezi 10:30 -13:00 bude proveden clonový odstřel č. 355 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s. Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.

Podrobné informace jsou uvedeny v příloze.

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 6. listopadu přešly do prázdninového režimu, přičemž nejsou vypravovány školní a posilové spoje. Omezení se dotklo pouze autobusových linek, jejichž objednavatelem je Olomoucký kraj. Hejtmanství tak chce zamezit plýtvání finančními prostředky na provoz spojů, které by jezdily prázdné. Vlakové dopravy se změny netýkají.
Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88.

Více informací naleznete na stránkách https://dalniceprerov.cz/.


Petici naleznete v online podobě zde
https://www.petice.com/petice_proti_odpurcum_dostavby_d1_v_perove.