Archív aktualit


Oznamujeme, že v období od 21.12.2020 do 31.12.2020 dochází ke změně úředních hodin Obecního úřadu ve Výklekách následovně:

Úterý 22.12.2020        9:00 - 17:00 

Úterý 29.12.2020        9:00 - 17:00 (přítomna pouze účetní obce)

Čtvrtek 31.12.2020     zavřeno - dovolená

 

V sobotu 19.12.2020 v době od 10:15 do 10:45 proběhne u Hasičské zbrojnice ve Výklekách prodej živých ryb.

Jedná se o poslední prodej v roce 2020. 

Vážení spoluobčané,

k adventnímu a vánočnímu období v naší obci již tradičně patří slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s vánočním jarmarkem a kulturním programem.

Kvůli epidemiologickým opatřením nebudeme bohužel letos tyto akce pořádat tak, jak jsme zvyklí. Vánoční stromy bude mít letos naše obec nazdobeny a nasvíceny dva.

Jeden u obecního úřadu a druhý před kaplí Sv. Antonína Paduánského.  Oba stromy budou za doprovodu vánočních písní v obecním rozhlase a po krátké zdravici rozsvíceny na první adventní neděli  29.11.2020 kolem 16:30 bez přítomnosti veřejnosti.

Oznámení o době provedení odstřelu Výkleky CO 355.

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 20.11.2020 v době mezi 10:30 -13:00 bude proveden clonový odstřel č. 355 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s. Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.

Podrobné informace jsou uvedeny v příloze.

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 6. listopadu přešly do prázdninového režimu, přičemž nejsou vypravovány školní a posilové spoje. Omezení se dotklo pouze autobusových linek, jejichž objednavatelem je Olomoucký kraj. Hejtmanství tak chce zamezit plýtvání finančními prostředky na provoz spojů, které by jezdily prázdné. Vlakové dopravy se změny netýkají.
Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88.

Více informací naleznete na stránkách https://dalniceprerov.cz/.


Petici naleznete v online podobě zde
https://www.petice.com/petice_proti_odpurcum_dostavby_d1_v_perove.

KIDSOK rozšiřuje nabídku elektronických dokladů IDSOK a zavádí celosíťové jízdenky IDSOK

Krajský koordinátor dopravy (KIDSOK) od příštího roku zavede celosíťové jízdenky IDSOK. Bude s nimi možné neomezeně cestovat veřejnou dopravou po celém Olomouckém kraji. V elektronické formě cestující dostanou možnost koupit si je jako sedmidenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Jednodenní doklady zůstávají v papírové podobě.

Krajský koordinátor dopravy (KIDSOK) od 1. ledna 2021 rozšíří také nabídku jízdních dokladů IDSOK. V elektronické podobě bylo dosud možné koupit sedmidenní
a měsíční. Od příštího roku bude mít KIDSOK v nabídce v e-shopu na adrese eshop.idsok.cz také čtvrtletní a roční elektronické jízdenky.

KIDSOK zjednodušuje také uplatňování studentských slev. Vedle klasické podoby mezinárodního studentského průkazu ISIC bude od začátku roku 2021 akceptována také jeho digitální verze.

 

Lom ve Výklekách je krásným místem odpočinku, zábavy a koupání pro spoustu z Vás. Na jaře i nyní na podzim mnoho lidí využívá okolní přírodu také k procházkám.
Bohužel po hlavní sezóně zde zůstává velký problém - všude se povalují odpadky, přetékají koše.
Rozhodli jsme se, že to tak nenecháme.
Vyzýváme proto všechny, kterým není tento stav lhostejný, aby se zapojili do úklidu přírody v okolí lomu.
Vzhledem k opatřením vlády nelze organizovat společnou akci - proto jsme vymysleli následující postup, jak se může každý zapojit, dle svých časových možností:
U vjezdu na parkoviště bude u unimobuňky umístěna polystyrénová krabice a v ní prázdné pytle a čisté rukavice, které si zde můžete vyzvednout, posbírat odpadky a naplněné pytle ponechat na jednom místě u unimobuňky.
Obec Výkleky zajistí jejich likvidaci.
Dopřejte si pěknou procházku v těchto nepěkných dobách a společně uděláme ze světa kolem o kousek hezčí místo.