Archív aktualit


Obec Veselíčko zve na festival Mezi stromy v zámeckém parku v sobotu 23. července od 13 hodin do půlnoci. Je připraven bohatý hudební a kulturní program a také dobré občerstvení. Zajistí jej středověcí rytíři Družiny z Bukovíka, Studio Bez kliky Romana Prokeše a vystoupí např. přerovské kapely Travellers, Šediváci a v závěru Tomáš Kočko s orchestrem (hrají moravské lidové v rockovém kabátě) a hanácké bigbít Stracené ráj. Vstupné je symbolických 50 korun.

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o úplné uzavírce silnice III/4368 a silnice III/4367 v obci Buk při akci „III/4368 Buk – průtah“ v termínu od 1. 8. 2022 do 15. 10. 2022.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 920514 a 920515.

 Upozorňujeme, že linka 920514 bude v termínu od 1. 8. 2022 – do 7. 8. 2022 dotčena probíhající uzavírkou „Most ev. č. 04724-1, Prosenice“. Dle aktuálních informací může být termín ukončení stavby mostu v Prosenicích změněn.

Popis změn:  

Linka 920514

Spoje budou ze silnice I/47 vedeny obousměrnou objízdnou trasou – III/43610 Radvanice – rovně po MK okolo prodejny COOP s náhradní obsluhou stávající zastávky Radvanice,Obecní úřad (v opačném směru na silnici III/43610) – MK za humny – MK za humny BUK s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Buk,škola – rovně přes III/4368 – MK za humny Sobíšky s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Sobíšky,rest. – napojení na III/4367 a dále ve svých trasách směr Zábeštní Lhota dle platného JŘ.

 

Spoj č. 12 bude mimořádně začínat v zastávce Radvanice,náves.

Jednosměrná zastávka Radvanice,Obecní úřad bude zavedena i v opačném směru (směr Buk) na MK vedle plotu RD č. p. 40 (naproti prodejny COOP) u náhradního označníku a obsluhována všemi spoji této linky, které neobsluhují zastávku Radvanice,náves.

Zastávka Buk,hasičská nádrž nebude touto linkou obousměrně obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Buk,škola na MK za humny v blízkosti RD č. p. 143 a 88 u náhradních označníků.

Zastávka Sobíšky,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m dále na MK u hřiště v blízkosti RD č. p. 50 k náhradním označníkům.

Linka 920515

Spoje budou ze silnice I/47 vedeny obousměrnou objízdnou trasou – III/43610 Radvanice – rovně po MK okolo prodejny COOP s náhradní obsluhou stávající zastávky Radvanice,Obecní úřad (v opačném směru na silnici III/43610) – MK za humny – MK za humny BUK s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Buk,škola – s napojením na III/4368 a dále ve svých trasách směr Lazníky dle platného JŘ.

Spoje obsluhující Zábeštní Lhotu budou po obsluze přemístěné zastávky Buk,škola pokračovat – rovně přes III/4368 – MK za humny Sobíšky s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Sobíšky,rest. – napojením na III/4367 – dále ve svých trasách směr Zábeštní Lhota dle platného JŘ a stejnou objízdnou trasou zpět.

Spoj č. 13 bude mimořádně ukončen v zastávce Radvanice,náves.

Jednosměrná zastávka Radvanice,Obecní úřad bude zavedena i v opačném směru (směr Buk) na MK vedle plotu RD č. p. 40 (naproti prodejny COOP) u náhradního označníku a obsluhována všemi spoji této linky, které neobsluhují zastávku Radvanice,náves.

Zastávka Buk,hasičská nádrž nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Buk,škola nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 500 m dále na MK za humna v blízkosti RD č. p. 143 a 88 k náhradním označníkům.

Zastávka Sobíšky,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m dále na MK u hřiště v blízkosti RD č. p. 50 k náhradním označníkům.

V příloze zasíláme návrh výlukového jízdního řádu linky 920515 platného od 1. 8. 2022 do 15. 10. 2022 a návrhy výlukových jízdních řádů linky 920514 platných od 1. 8. 2022 do 7. 8. 2022 a od 8. 8. 2022 do 15. 10. 2022.

Připomínky lze podat nejpozději do 26. 7. 2022 do 12:00. 

Obec Výkleky byla informována městysem Velký Újezd, že z důvodu akutní havárie na vodovodním řádu byla opět přerušena dodávka pitné vody do obce Výkleky.

Znovu-zprovoznění se bohužel neočekává dřív než zítra dopoledne.

Napusťte si prosím vodu na pití a splachování do dostupných nádob, které máte doma.

Městys Velký Újezd se opět všem omlouvá za způsobené komplikace.

Úplná uzavírka křižovatky silnic III/43617 a III/43618 v obci Výkleky

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce křižovatky silnic III/43617 a III/43618 v obci Výkleky (směr Velký Újezd, nebo D35).

Termín uzavírky: od 19. 7. 2022 do 30. 7. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891345, 891349, 891350, 920515 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 891345

Spoje č. 2, 3, 22, 23, 24, 334, 335, 342 nebudou provádět závlek do Výklek, ale budou pokračovat dále po silnici II/437 obousměrnou objízdnou trasou – III/03534 ul. Lipenská, Velký Újezd – III/03534 ul. Olomoucká do zastávky Velký Újezd,aut.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Výkleky,čekárna a Velký Újezd,Lapač nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.


Linka 891349

Spoje č. 5, 17 a 18 budou mimořádně začínat či končit v náhradní zastávce Výkleky,čekárna v blízkosti RD č. p. 36, kde se i v prostoru přilehlé křižovatky s místní komunikací otočí.

Zastávka Výkleky,čekárna nebude těmito spoji obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 200 m dále na silnici III/43618 v blízkosti RD č. p. 36.

 Spoj č. 323 bude ze zastávky Velký Újezd,aut.st. veden jednosměrnou objízdnou trasou silnicí III/03554 ul. Olomoucká, Velký Újezd – II/437 Daskabát – II/436 Doloplazy – Tršice – III/4368 Lazníky – III/43613 Výkleky – III/43617 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Výkleky,dolní konec – Lazníčky – Zákřov – II/436 Tršice.

Zastávka Výkleky,čekárna nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

Zastávka Výkleky,dolní konec nebude tímto spojem obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 100 m dále na silnici III/43617 směr Lazníčky v blízkosti kaple sv. Antonína Paduánského.


Linka 891350

Spoj č. 12 bude zrušen, byť není přímo vedený úsekem stavby, a nahrazen souběžným spojem č. 5 linky 920515, dle připravovaného výlukového jízdního řádu.


Linka 920515

Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obce Výkleky budou vybrané spoje přetrasovány ze zastávky Lazníky,náves obousměrně přes Svrčov po silnici III/43613 Výkleky – III/43617 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Výkleky,dolní konec – Lazníčky – Zákřov s náhradní obsluhou stávající zastávky Tršice,Zákřov,pomník – II/436 Tršice s náhradní obsluhou stávající zastávky Tršice,nám. – Doloplazy – II/437 Daskabát – III/03554 ul. Olomoucká, Velký Újezd do zastávky Velký Újezd,aut.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Lazníky,mlýn a Lazníčky,mlýn nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

 

Ostatní spoje budou ze zastávky Lazníky,náves vedeny po silnici III/4368 – III/43614 Lazníčky s obsluhou stávající zastávky Lazníčky,kaple a dále mimo Výkleky obousměrnou objízdnou trasou po III/43617 Zákřov s náhradní obsluhou stávající zastávky Tršice,Zákřov,pomník – II/436 Tršice s náhradní obsluhou stávající zastávky Tršice,nám.– Doloplazy – II/437 Daskabát – III/03554 ul. Olomoucká, Velký Újezd do zastávky Velký Újezd,aut.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Velký Újezd,Lapač nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Výkleky,dolní konec nebude touto linkou obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 100 m dále na silnici III/43617 směr Lazníčky v blízkosti kaple sv. Antonína Paduánského.

Zastávky Tršice,nám. a Tršice,Zákřov,pomník budou mimořádně obousměrně obsluhovány vybranými spoji této linky.

Jízdní řády linek dotčených výlukou:

/public/upload/files/aktuality/lV_0891345(3).pdf

/public/upload/files/aktuality/lV_0891349(3).pdf

/public/upload/files/aktuality/lV_0891350(3).pdf

/public/upload/files/aktuality/lV_0920515(5).pdf

Obec Radvanice zve na hody, které se konají v termínu od 15. do 17. července.

Program je v příloze aktuality. 

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 11.07.2022 v době mezi 9:30 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 387 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 08.07.2022 v době mezi 9:30 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 386 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Důležitá informace ohledně pitné vody - po včerejší poruše v městysi Velký Újezd a následné odstávce naší obce došlo k zavzdušnění a zakalení pitné vody. Po mikrobiologické stránce je voda v pořádku a nyní se intenzivně pracuje na nápravě 😃

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 30.06.2022 v době mezi 9:30 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 385 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

MUDr.Peter KELLER

DOVOLENÁ

 

27.6.-8.7.2022

Zástup provede ve Vel.Bystřici

MUDr. Petr Kafka

Po., út., čt., pá. 8:00-11:30,  středa 13:00-17:00

Tel.: 585 351 113

 

Pohotovost pro neodkladné případy:

 ve FN, tel. 588442661, nepřetržitě

Rychlá lékařská pomoc: 155

Vážení,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o úplné uzavírce křižovatky silnic III/43617 a III/43618 v obci Výkleky termínu od 19. 7. 2022 do 30. 7. 2022. (upozorňujeme na možný posun začátku zahájení uzavírky).

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 891345, 891349 a 920515. Linky VLD budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Velkého Újezdu přes obce Daskabát, Doloplazy, Tršice do Lazníček.

Přehled změn:

Linka 891345 ke stažení zde /public/upload/files/aktuality/lV_0891345(2).pdf

Zastávky Velký Újezd,,Lapač a Výkleky,,čekárna nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

Linka 891349 ke stažení zde /public/upload/files/aktuality/lV_0891349(2).pdf

Spoje 2, 17 a 18 – autobusová zastávka Výkleky,,čekárna bude obsluhována na silnici III/43618 u náhradního označníku u parkoviště lomu.

Spoje 4 a 11 – změna vedení spojů. Odjezd z autobusové zastávky Velký Újezd,,aut.st. ve směru na Tršice bude zajištěn linkou 920515.

Zastávka Velký Újezd,,lapač nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Linka 920515 ke stažení zde /public/upload/files/aktuality/lV_0920515(4).pdf

Upraveny časové polohy spojů.

Přestup ve směru na Výkleky ve směru z Přerova zajištěn v autobusové zastávce Lazníky,,náves z linky 920515 spoj 25 na linku 891349 spoj 323.

Zastávka Velký Újezd,,lapač nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávky Tršice,Zákřov,pomník a Tršice,,nám. bude obsluhována spoji 5 a 8.

Linka 891350 ke stažení zde /public/upload/files/aktuality/lV_0891350(2).pdf

Tato linka není přímo dotčena uvedenou uzavírkou, ale z oběhových důvodů vozidel bude spoj 12 zrušen. Nahrazen bude linkou 920515 spoj 5.

Autobusová zastávka Výkleky,,dolní konec bude přemístěna ke kapličce na silnici III/43617 ve směru Lazníčky.

Upozorňujeme na změnu pořadí obsluhovaných zastávek.

Na dotčené linky jsou vypracovány výlukové JŘ, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Výlukové jízdní řády jsou zveřejněny v přílohách této aktuality.

Děkujeme Vám za spolupráci při informování cestujících a žádáme Vás o případné zaslání připomínek k návrhům jízdních řádů nejpozději do 1. 7. 2022 12:00.

S pozdravem

Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů


Dne 15.6.2022 byl nalezen v obci Kozlov černý pes s obojkem, má velkou zahojenou jizvu nad přední pravou tlapou. Je hodný, evidentně zvyklý na lidi.
Je umístěn v kotci na Obecním úřadě Kozlov (Kozlov 1020).
Tel. kontakt: 604 733 957