Archív aktualit


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 14.06.2022 v době mezi 9:30 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 384 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Zveme všechny na Hodové odpoledne a dětský den, které se uskuteční v sobotu 18.6.2022 od 13:30 hod na letním areále ve Výklekách.

Těšit se můžete na vystoupení dětí z Mateřské školy Výkleky, taneční vstupy orientálních tanečnic, bohatý doprovodný program - fantastickou bublinovou show, malování na obličej, kouzlení s nafukovacími balónky, nafukovací skluzavku a skákací hrad, vodění na koních, slackline, schody do nebe - pivní bedny.

Zajištěno je bohaté občerstvení a můžete se také těšit na krásnou tombolu.

Taneční hodová zábava s kapelou JEN TAK 2 začíná od 20:00.

 

Zveme na mši svatou, která se uskuteční 13.6.2022 od 18:00 v kapli Sv. Antonína Paduánského ve Výklekách.  

Dovolujeme  si Vás pozvat na XIV. Ročník preventivně bezpečnostní akce „Občan a bezpečnost“. Akce se uskuteční v pátek 24. června 2022 v Přerově, v budově územního odboru Policie České republiky a jejím přilehlém okolí, v době od 08.30 do 12.00 hodin.

Oddíl turistiky při TJ Sokol Velký Újezd za podpory městyse Velký Újezd pořádá v sobotu 11. června 2022 na 54. ročník Memoriálu Jaroslava Švarce.

Začátek pochodu je od 6,30 do 9 hodin na fotbalovém hřišti TJ.

Trasy jsou 6, 10,14, 22, 33 a 50 km.

V cíli každý obdrží tradiční keramickou medaili a Pamětní list. Bližší informace jsou na vyvěšeném plakátu.

Srdečně zvou pořadatelé.

Upozorňujeme, že z důvodu probíhající stavby (fasáda nas OÚ a MŠ) je dětské hřiště pro veřejnost uzavřeno. Můžete využít hřiště na letním areálu ve Výklekách.

Děkujeme za pochopení, Obec Výkleky

Pozvánka na on-line informační seminář (včetně odkazu na připojení) k dotačnímu programu KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI IV., který se uskuteční dne 6. 6. 2022 od 14:00 hod.

Na semináři bude představen dotační program, prezentována žádost a způsob jejího vyplnění a další potřebné informace. Bude také možnost vznést dotazy a konzultovat problematiku kotlíkových dotací.

V pátek 3.6.2022 v době od 8:00 do 12:00 nepoteče v obci Výkleky pitná voda z vodovodního řádu z technických důvodů.

Odstávka se týká nemovitostí od kaple dolů včetně novostaveb směr Malenka. 

Omlouváme se za způsobené komplikace.

 

Dobrý den vážení spoluobčané,

dovolím si informovat, že stavba splaškové kanalizace a ČOV postoupila do další fáze, kdy je již téměř z 100% položen hlavní veřejný řád a postupně se začínají realizovat jednotlivé přípojky a zakopávat šachty u nemovitostí.

Někoho se stavba samotná dotkla doposud méně, někoho více.

Chtěla bych Vám všem poděkovat za trpělivost, s jakou ke stavbě přistupujete, prašnost, nebo naopak bláto jsou bohužel negativa se stavbou spojená.

Hlavním důvodem, proč dostáváte tento informační list, je podání informace o tom, že do 30. 6. 2022 je třeba mít zajištěnu domovní část týkající se elektřiny, tzn. realizace připojení elektřiny od nemovitosti k ovládací skříňce pro čerpadlo dle podmínek, které každý majitel nemovitosti obdržel v březnu 2022 včetně revize.

Revizní zprávu mějte doma připravenu, před tím, než bude čerpací šachta u Vaší nemovitosti vystrojena čerpadlem, bude třeba ji předložit zhotoviteli stavby (stavbyvedoucímu).

Ti z Vás, kteří využili pro realizaci p. Baumanna, se nemusí obávat, termín konce června mu byl sdělen a elektřina je postupně u jednotlivých majitelů nemovitostí realizována a někdo již má hotovo včetně revize.

Tento informační list je určen především těm, kdo se rozhodli se domovní část elektřiny dle stanovených podmínek zajistit po vlastní ose.

Přeji Vám všem klidné jarní dny a ještě jednou děkuji za obec Výkleky za trpělivost.

S pozdravem

Jandová Kateřina, starostka

Obecní úřad Výkleky, 23.5.2022

 

ZVEME VŠECHNY NA CYKLOVÝLET PO OKOLNÍ KRAJINĚ, KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU 28.5.2022, STARTUJEME V 13 HOD OD OBECNÍHO ÚŘADU VE VÝKLEKÁCH