Archív aktualit


Výdejna léčiv ve Velkém Újezdě oznamuje, že ke dni 4.1.2021 ukončila svoji činnost a je uzavřena.

 

Oznamujeme, že v sobotu 2.1.2021 proběhnou odečty vodoměrů v obci Výkleky.

Oznamujeme, že v období od 21.12.2020 do 31.12.2020 dochází ke změně úředních hodin Obecního úřadu ve Výklekách následovně:

Úterý 22.12.2020        9:00 - 17:00 

Úterý 29.12.2020        9:00 - 17:00 (přítomna pouze účetní obce)

Čtvrtek 31.12.2020     zavřeno - dovolená

 

V sobotu 19.12.2020 v době od 10:15 do 10:45 proběhne u Hasičské zbrojnice ve Výklekách prodej živých ryb.

Jedná se o poslední prodej v roce 2020. 

Vážení spoluobčané,

k adventnímu a vánočnímu období v naší obci již tradičně patří slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s vánočním jarmarkem a kulturním programem.

Kvůli epidemiologickým opatřením nebudeme bohužel letos tyto akce pořádat tak, jak jsme zvyklí. Vánoční stromy bude mít letos naše obec nazdobeny a nasvíceny dva.

Jeden u obecního úřadu a druhý před kaplí Sv. Antonína Paduánského.  Oba stromy budou za doprovodu vánočních písní v obecním rozhlase a po krátké zdravici rozsvíceny na první adventní neděli  29.11.2020 kolem 16:30 bez přítomnosti veřejnosti.

Oznámení o době provedení odstřelu Výkleky CO 355.

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 20.11.2020 v době mezi 10:30 -13:00 bude proveden clonový odstřel č. 355 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s. Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.