Clonový odstřel 4.5.2021


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám
oznamujeme, že dne 4.5.2021 v době mezi 10:30 -13:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 360 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.