Clonový odstřel č. 375


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 17.01.2022 v době mezi 10:30 -13:00 hod bude proveden clonový odstřel č. 375 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.