Clonový odstřel dne 10.11.2022


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 10.11.2022 v době mezi 10:00 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 395 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.