Clonový odstřel dne 20.11.2020


Oznámení o době provedení odstřelu Výkleky CO 355.

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 20.11.2020 v době mezi 10:30 -13:00 bude proveden clonový odstřel č. 355 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s. Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.