Clonový odstřel dne 30.06.2022


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 30.06.2022 v době mezi 9:30 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 385 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.