Clonový odstřel v kamenolomu Výkleky - 20.10.2020


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 20.10.2020 v době mezi 10:30 -13:00 bude proveden clonový odstřel č. 354 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.