Informace k rozsvícení vánočních stromů v obci Výkleky


Vážení spoluobčané,

k adventnímu a vánočnímu období v naší obci již tradičně patří slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s vánočním jarmarkem a kulturním programem.

Kvůli epidemiologickým opatřením nebudeme bohužel letos tyto akce pořádat tak, jak jsme zvyklí. Vánoční stromy bude mít letos naše obec nazdobeny a nasvíceny dva.

Jeden u obecního úřadu a druhý před kaplí Sv. Antonína Paduánského.  Oba stromy budou za doprovodu vánočních písní v obecním rozhlase a po krátké zdravici rozsvíceny na první adventní neděli  29.11.2020 kolem 16:30 bez přítomnosti veřejnosti.