Informace občanům


Upozorňujeme, že od 2.12.2019 do 9.12.2019 bude Obecní úřad ve Výklekách otevřen pouze v úřední dny ( úterý a čtvrtek ) v době od 9:00 do 17:00 a přítomna bude pouze účetní obce.