Informace z obce týkající se výstavby tlakové splaškové kanalizace


Dobrý den vážení spoluobčané,

dovolím si informovat, že stavba splaškové kanalizace a ČOV postoupila do další fáze, kdy je již téměř z 100% položen hlavní veřejný řád a postupně se začínají realizovat jednotlivé přípojky a zakopávat šachty u nemovitostí.

Někoho se stavba samotná dotkla doposud méně, někoho více.

Chtěla bych Vám všem poděkovat za trpělivost, s jakou ke stavbě přistupujete, prašnost, nebo naopak bláto jsou bohužel negativa se stavbou spojená.

Hlavním důvodem, proč dostáváte tento informační list, je podání informace o tom, že do 30. 6. 2022 je třeba mít zajištěnu domovní část týkající se elektřiny, tzn. realizace připojení elektřiny od nemovitosti k ovládací skříňce pro čerpadlo dle podmínek, které každý majitel nemovitosti obdržel v březnu 2022 včetně revize.

Revizní zprávu mějte doma připravenu, před tím, než bude čerpací šachta u Vaší nemovitosti vystrojena čerpadlem, bude třeba ji předložit zhotoviteli stavby (stavbyvedoucímu).

Ti z Vás, kteří využili pro realizaci p. Baumanna, se nemusí obávat, termín konce června mu byl sdělen a elektřina je postupně u jednotlivých majitelů nemovitostí realizována a někdo již má hotovo včetně revize.

Tento informační list je určen především těm, kdo se rozhodli se domovní část elektřiny dle stanovených podmínek zajistit po vlastní ose.

Přeji Vám všem klidné jarní dny a ještě jednou děkuji za obec Výkleky za trpělivost.

S pozdravem

Jandová Kateřina, starostka

Obecní úřad Výkleky, 23.5.2022