KOMUNÁLNÍ VOLBY - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 23. a 24. září 2022

Oznámení o době a místě konání voleb Starostka obce Výkleky podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., oznamuje:

1) Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na pátek 23. a sobotu 24. září 2022. Volby se uskuteční: - v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin - v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Výkleky č.46 - Společenský dům obce Výkleky, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Výkleky.