Objemný a nebezpečný odpad - termín svozu v obci Výkleky


SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU V OBCI VÝKLEKY

TERMÍN: od pátku 30. 4. 2021 do neděle 2. 5. 2021

OZNAČENÝ kontejner na OBJEMNÝ odpad bude přistaven u hasičské zbrojnice

Do objemného odpadu patří:

  • Části vybavení bytu
  • Části nábytku
  • Koberce
  • Židle
  • Matrace
  • Odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad

Do objemného odpadu NEPATŘÍ:!!!

  • Stavební suť
  • Výkopová zemina
  • Autovraky
  • Předměty obsahující nebezpečné odpady, např. autobaterie, oleje, barvy, jedy, zářivky, televizory, počítače, chladící zařízení, a dále pneumatiky, kovové předměty, živnostenský odpad

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V OBCI VÝKLEKY

TERMÍN: od pátku 30. 4. 2021 do neděle 2. 5. 2021

OZNAČENÝ kontejner na NEBEZPEČNÝ ELEKTROODPAD (televize, lednice, mikrovlnky a jiné vyřazené elektro spotřebiče bude přistaven u hasičské zbrojnice)

Pro ostatní nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla a mořidla, oleje, tuky, lepidla, tonery, inkousty…) přijede svozová firma AVE v sobotu 1. 5. 2021 v 10:00.

Ostatní nebezpečný odpad lze na určené místo dovážet pouze v určený den a čas a osobně předávat na místo vyhrazené pro ostatní nebezpečný odpad.