Oznámení o době provedení clonového odstřelu v kamenolomu Výkleky 01.07.2021


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 01.07.2021 v době mezi 9:30 -13:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 366 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.