Oznámení o době provedení odstřelu Výkleky


Oznámení o době provedení odstřelu Výkleky CO 327

v návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 28.5.2019 v době mezi 10-15:00 bude proveden clonový odstřel č. 327 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.