Oznámení o provedení odstřelu v kamenolomu Výkleky


Oznámení o době provedení clonocého odstřelu v kamenolomu Výkleky.
V návaznosti na par. 36. Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 12.6.2019 v době mezi 10:00 - 14:00 bude proveden clonový odstřel č. 328 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.
Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.