PODĚKOVÁNÍ


Poděkování

Vážení a milí občané, k dnešnímu dni byly rozneseny textilní roušky všem trvale bydlícím občanům v naší obci.

Nezapomeňte se o své roušky, ať darované, nebo vlastnoručně vyrobené dobře starat tak, aby plnily svůj účel.

Chtěla bych ze srdce poděkovat paní místostarostce Marii Mifkové, paní Dáši Šubrtové, Drahušce Bočanové a Lence Řehákové. Všechny tyto dámy pro Vás roušky ušily ve svém volném čase a patří jim můj velký dík. Děkuji také zastupitelce Míši Zdařilové, že všechny roušky roznesla do jednotlivých domácností. Několik roušek jsem dostala i od pana Vysoudila z pizzerie, tímto za ně také děkuji.

Mějte se všichni i v této nelehké době hezky, přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, optimismus a víru v lepší zítřky.

Katka Jandová, starostka obce