Tříkrálová sbírka - poděkování


Vážení spoluobčané,

nový rok jsme společně začali dobrým skutkem. Během víkendu 4.-5. ledna 2020 u nás v obci probíhala Tříkrálová sbírka.

Skupinky koledníků navštívili vaše domovy, aby vám požehnali do nového roku a požádali vás o příspěvek pro ubohé a lidi v nouzi.

Tříkrálová sbírka se letos v Olomouckém regionu konala již po dvacáté první.

Díky Vaší podpoře se podařilo v  obci Výkleky vykoledovat celkem: 10 051 Kč.

Charita Olomouc děkuje všem dárcům za štědrost a důvěru.

Váš dar do Tříkrálové sbírky bude v roce 2020 věnován na:

  • podporu a rozvoj domácí hospicové péče,
  • úpravy azylového domu sv. Anežky pro starší nemocné lidi bez domova,
  • rozšíření a opravy hygienického zázemí pro lidi bez domova.