Tříkrálová sbírka 2021 ve Výklekách


Ve dnech 11. - 23. 1. 2021 proběhla ve Výklekách Tříkrálová sbírka netradičním způsobem.

Celkem bylo vybráno                                                                  5606,- Kč

Charita Olomouc a Obec Výkleky děkuje všem občanům, kteří do sbírky přispěli.