Uzavírka silnice III/43610 křižovatka I/47 - Radvanice


Úprava spojů:

Po dobu uzavírky budou autobusové linky vedeny po objízdné trase z Prosenic směrem na Buk, Radvanice a zpět směr Buk. Výlukový jízdní řád linky 920514 obsahuje omezení s probíhající uzavírkou mostu ev. č. 04724-2 na ulici Osmek v Přerově. Vzhledem k povaze objízdné trasy upozorňujeme na změnu pořadí a obsluhy zastávek.

Autobusové zastávky Radvanice,,Obecní úřad a Prosenice,,žel.st. nebudou obsluhovány.