Velkoobjemový a nebezpečný odpad 2023


SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI VÝKLEKY

TERMÍN: PÁTEK 28. 4. 2023 až NEDĚLE 30. 4. 2023

OZNAČENÝ kontejner na OBJEMNÝ odpad bude přistaven ZA OBCHODEM RACEK

Do objemného odpadu patří: části vybavení bytu, části nábytku, koberce, židle, matrace, odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad

Do objemného odpadu NEPATŘÍ!!!: stavební suť, výkopová zemina, autovraky, předměty obsahující nebezpečné odpady, např. autobaterie, oleje, barvy, jedy, zářivky, televizory, počítače, chladící zařízení, a dále pneumatiky, kovové předměty, živnostenský odpad

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

TERMÍN: SOBOTA 29. 4. 2023 v době od 9:30 do 10:30

V uvedeném čase přijede svozová firma AVE pro nebezpečný odpad ZA OBCHODEM RACEK

Do nebezpečného odpadu patří: barvy, laky, ředidla a mořidla, oleje, tuky, lepidla, tonery, inkousty, vyřazené elektrospotřebiče (chladničky, mrazáky, obrazovky, ……), těkavé látky, zářivky a žárovky.

Pneumatiky do nebezpečného odpadu nepatří!!!