Volby 2020 Informace


Volby 2020

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu parlamentu ČR na dny 2. a 3.  října 2020.

Informace pro voliče naleznete zde.

Informace pro voliče omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19

Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů, přijímá Obecní úřad Výkleky na telefoním čísle 581 795 200 v úřední hodiny ( úterý a čtvrtek od 9:00 do 17:00)  nebo na emailu ou@vykleky.cz (netýká se voličů omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19).

Možnost hlasovat na voličský průkaz:

V případě, že po vydání voličského průkazu bude volič omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, je povinen při uplatnění volebního práva u volebního stanoviště nebo prostřednictvím zvláštní přenosné schránky nahlásit, že je držitelem voličského průkazu a voličský průkaz odevzdat komisi pro hlasování.

Obecné informace k voličským průkazům

Informace Obecního úřadu Výkleky

Minimální počet členů volební komise

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb