Změna sběrových nádob na BIO odpad u Hasičské zbrojnice


Na sběrném místě u Hasičské zbrojnice byl umístěn velkoobjemový železný kontejner na BIO odpad namísto stávajících hnědých plastových kontejnerů. Větve ukládané do kontejneru můžou mít maximální délku 50 cm.