Hlášení rozhlasu


1) V sobotu 9.2.2019 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Výkleky již tradiční "VEPŘOVÉ HODY". Akce se koná u klubovny. Prodej masa a výrobků zahájen od 10:30 hodin. Po celý den jetaké zajištěno bohaté občerstvení, např. vařené maso, výpečky se zelím, alko i nealko nápoje.

2) Dne 8.2.2019 v době od 9:05 - 9:15 se do Výklek dostaví pojízdná prodejna prodávající kvalitní krmiva pro psy, kočky, a hospodářská zvířata od české firmy BOCUS. Dále tato firma vykupuje králičí kůže za průměrnou cenu 70kč/kg. Prodej se bude uskutečňovat pravidelně jednou za měsíc ve stejný čas. Další termíny jsou: 8.března, 5.dubna, 3.května, 31.května, 28.června, 26.července, 23.srpna, 20.září, 18.října, 15.listopadu, 13.prosince.

3) V pátek 8.2.2019 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

1) V pátek 1.2.2019 je Obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

2) Příští sobotu, to je 9.2.2019 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Výkleky již tradiční "VEPŘOVÉ HODY". Akce se koná u klubovny. Prodej masa a výrobků zahájen od 10:30 hodin. Po celý den je také zajištěno bohaté občerstvení, např. vařené maso, výpečky se zelím, alko i nealko nápoje.

1) V úterý dne 29.1.2019 od 17:00 se koná veřejné zasedání zastupitelstva v místní klubovně. Program zasedání je zveřejněn na webových stránkách a na vývěsce před OÚ.

1) Informace k fakturám za odebranou vodu - platbu je možné provést jak v hotovosti na obecním úřadě, tak i převodem. Splatnost je 31.3.2019. Informace o formě úhrady a o splatnosti uvedené na fakturách, které Vám byly distribuovány do schránek prosím neberte v potaz.

1) Vážení a milí spoluobčané, nový rok 2019 jsme společně začali dobrým skutkem. Dne 5.1.2019 u nás ve Výklekách proběhla Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků navštívily vaše domovy, aby vám popřály do nového roku a požádaly vás o příspěvek pro potřebné lidi v nouzi. Ve Výklekách se díky Vám vybralo celkem: 9801 Kč. Tříkrálová sbírka je největší charitativní akcí na území České republiky a konala se letos již po 18.
Charita Olomouc děkuje Vám všem za štědrost a důvěru.

2) Žádáme občany, kteří doposud nenahlásili stavy vodoměrů ani jim nebyly odečty vodoměrů v určené době (8.12.2018 a 16.12.2018) provedeny, aby nahlásili tyto stavy vodoměrů na obecní úřad ve Výklekách - emailem, telefonicky, nebo osobně do čtvrtka 10.1.2019.
Pokud tak neučiní, bude jim fakturována průměrná spotřeba.