Aktuality


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 20.10.2020 v době mezi 10:30 -13:00 bude proveden clonový odstřel č. 354 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.

Informace  na www.koronavirus.mzcr.cz

 

MUDr. Keller oznamuje zahájení očkování proti chřipce. Vzhledem k pandemii bude očkování probíhat v poslední ordinační hodině a výhradně po předchozím telefonickém objednání. Pro zvýšený zájem o očkování, budou do konce října očkováni pouze pacienti, kteří se nechávají očkovat dlouhodobě a každoročně. Od 1.listopadu bude očkování poskytnuto všem zájemcům, ovšem opět po předchozím telefonickém objednání.

S ohledem na omezené množství očkovací látky a průběh pandemie COVID-19, doporučuje lékař zájemcům očkování neodkládat na pozdější dobu.

Peter Keller

 

Volby 2020

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu parlamentu ČR na dny 2. a 3.  října 2020.

Informace pro voliče naleznete zde.

Informace pro voliče omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19

Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů, přijímá Obecní úřad Výkleky na telefoním čísle 581 795 200 v úřední hodiny ( úterý a čtvrtek od 9:00 do 17:00)  nebo na emailu ou@vykleky.cz (netýká se voličů omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19).

Možnost hlasovat na voličský průkaz:

V případě, že po vydání voličského průkazu bude volič omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, je povinen při uplatnění volebního práva u volebního stanoviště nebo prostřednictvím zvláštní přenosné schránky nahlásit, že je držitelem voličského průkazu a voličský průkaz odevzdat komisi pro hlasování.

Obecné informace k voličským průkazům

Informace Obecního úřadu Výkleky

Minimální počet členů volební komise

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb

Od 11.5.2020 dochází ke změně provozní doby ve výdejně léčiv Velký Újezd následovně:

Pondělí  7:00 do 14:15 

středa    7:00 do 16:15 

čtvrtek   7:00 do 14:15 

 

CHARITA OLOMOUC nabízí, nebo již přímo poskytuje ve naší obci pečovatelskou službu.

Mnoho seniorů, nebo jejich blízkých hledá v tíživé situaci služby, které by jim pomohly s péčí a s úkony, které již sami nezvládají. Jednou z možností je nabídka služeb CHARITY OLOMOUC. Více informací v přiloženém letáku. 

Pondělí    8:00-11:30       13:00-17:00

Úterý        8:00-11:30       13:00-15:00

Středa      8:00-11:30       13:00-17:30

Čtvrtek     8:00-11:30        13:00-15:00

Pátek       8:00-13:00