Aktuality


Z důvodu poklesu hladiny vody ve vodojemu je do úterý 25. června 2024 vydán zákaz napouštění bazénů a zalévání pitnou vodou. 

Žádáme občany,
aby maximálně pitnou vodou šetřili.

Z důvodu přechodů uzavírky silnice II/437 v obci Přáslavice, Daskabát a
Velký Újezd na druhou etapu, o kterém jsme Vás již informovali, zasíláme v
příloze schválené výlukové jízdní řády linek 891343, 891344, 345 (souhrnný
JŘ 890345 a 891345), 891347, 891349, 891350 platné od 10. 6. 2024 do 15. 11.
2024.

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že s platností od 10. 6. 2024 dochází k přechodu na druhou etapu úplné uzavírky silnice III/437 v obci Přáslavice, Daskabát a Velký Újezd.

V příloze přikládáme pracovní verze výlukových jízdních řádů linek 891343, 891344, 345 (890345, 891345), 891347, 891349, 891350, které jsou tímto úsekem uzavírky nově dotčené. Bohužel s ohledem na ostré obraty v oběhu vozidel a komplikovanost objízdné trasy jsou předložené výlukové jízdní řády pouze k nahlédnutí a v této podobě budou předloženy ke schválení Dopravnímu úřadu. Jakmile budou jízdní řády schválené, budou Vám obratem zaslány. Dále přikládáme mapu umístění zastávek pro II. etapu.

V souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti obce Daskabát bude zavedena nová zastávka Daskabát,rozc. na odpočívce u silnice II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Níže přikládáme popis trasování spojů dotčených linek:

Linka 891343

Na spojích této linky dochází pouze k drobným časovým úpravám v průběhu jednotlivých spojů.

Linka 891344

Spoje č. 3, 5, 7, 317, 319 budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici II/437 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,rozc. – II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Daskabát,rozc. umístěné  na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 41 budou veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici II/437 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále bude pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 2, 8, 14, 20, 316 budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velký Újezd,aut.st po silnici III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Daskabát,rozc.- II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – I/35 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Daskabát,rozc. umístěné  na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 15 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici II/437 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,dol.zast. v náhradní poloze, kde bude končit trasu.

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 18 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velký Újezd,aut.st. po silnici III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,dol.zast.. – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – I/35 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro.  – II/437 a dále bude pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 9, 10, 11 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,dol.zast. – II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 6 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velký Újezd,aut.st. po silnici III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Daskabát,dol.zast. – II/436 s obsluhou zastávek Doloplazy,hor.konec a Doloplazy,u lípy – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/44318 s obsluhou zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí a dále bude pokračovat dle platného JŘ.   

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 333 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – II/436 s obsluhou zastávek Doloplazy,hor.konec a Doloplazy,u lípy – II/437 s obsluhou zastávky Daskabát,rozc. – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále bude pokračovat dle platného JŘ.   

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Daskabát,rozc. umístěné  na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 12, 22 budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,rozc. – II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,dol.zast.  nebude obsluhována s náhradou v zastávce Daskabát,rozc. umístěné  na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Linka 345 (890345, 891345)

Spoje směrem na Velký Újezd budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici II/437 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,rozc. – II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Spoje směrem na Olomouc budou vedeny po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velký Újezd,aut.st po silnici III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Daskabát,rozc.- II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – I/35 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Spoje 7, 17, 37, 46, 225, 306, 329, 334, 345, 335 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,dol.zast. – II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,hor.zast. nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 150 m dále na parkoviště před BWF Restaurant k náhradnímu označníku, kterou budou obsluhovat pouze vybrané spoje provádějící závlek do obce Daskabát.

V souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti obce Daskabát bude zavedena nová zastávka Daskabát,rozc. na odpočívce u silnice II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Z provozních důvodů byly spoje této linky jedoucí trasu Olomouc – Hranice rozdělené na dva spoje v zastávce Lipník n.Bečvou,aut.st.. Oba spoje po rozdělení původního pojede jedno vozidlo, pro cestující není nutné přestupovat.

Linka 891347

Spoje č. 3, 20, 22, 25, 26, 28, 34, 52 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Přáslavice,,Bistro nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 8, 9, 11, 21, 33, 51, 88, 99 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,Ferona po silnici II/437 – III/4366 – III/44318 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Bistro. – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Spoje č. 7 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velká Bystřice,,radnice po silnici III/4366 – III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec, kde bude končit trasu.

Spoj č. 12 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,Kocourovec po silnici II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/44318 s obsluhou zastávky Přáslavice,,rozc. a dále bude pokračovat dle platného JŘ.

Linka 891349

Spoje č. 9, 10, 17 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,rozc. – II/437 – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.  

Zastávka Daskabát,dol.zastnebude obsluhována s náhradou v zastávce Daskabát,rozc. umístěné na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 323 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – II/436 s obsluhou zastávek Doloplazy,hor.konec a Doloplazy,u lípy – II/437 s obsluhou zastávky Daskabát,rozc. – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále bude pokračovat dle platného JŘ.   

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována s náhradou v zastávce Daskabát,rozc. umístěné na odpočívce na silnici II/437 před obcí Daskabát v blízkosti křižovatky s místní komunikací směr Doloplazy.

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 7 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – II/437 – obsluha zastávky Daskabát,dol.zast. v náhradní poloze, kde bude končit trasu.

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 2 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velký Újezd,,aut.st. po silnici III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – II/437 – MÚK D35 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí.  a dále bude pokračovat dle platného JŘ.

Zastávka Daskabát,dol.zast. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 18 bude veden po jednosměrné objízdné trase ze stávající zastávky Velký Újezd,aut.st. po silnici III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská – II/437 – I/35 – MÚK D35 – II/437 s obsluhou zastávky Daskabát,dol.zast. – II/437 s obsluhou zastávky Přáslavice,,Kocourovec – MÚK D35 – I/35 – II/437 – III/44318 s obsluhou zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí a dále bude pokračovat dle platného JŘ.   

Zastávka Daskabát,hor.zastnebude obsluhována bez náhrady.

Linka 891350

Spoje č. 2, 3, 6, 7, 301, 314 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze stávající zastávky Přáslavice,,rozc.Mariánské Údolí po silnici III/44318 – II/437 – I/35 – II/437 – III/03554 Velký Újezd ul. Lipenská a dále budou pokračovat dle platného JŘ.   

Informace o uzavírce včetně výlukových jízdních řádů naleznete také zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-ii-437-v-useku-obci-praslavice-daskabat-velky-ujezd/.

V poslední době se nám v separovaném plastu vyskytuje velký podíl nežádoucích předmětů, které mohou způsobit poškození třídící linky či vznik požáru.

Díky tomu nám dokonce na koncovém zařízení pozastavili odběr zbytkového plastu.

Jedná se zejména o drobnou elektroniku, baterie, zapalovače, tlakové láhve, mobilní telefony, hračky obsahující baterie, elektronické cigarety, atd.

Tímto apelujeme na občany, aby tyto předměty do plastů nevhazovali!

Chtěli bychom Vás informovat, že z důvodu uzavírky silnice III/44317 ul. Olomoucká a silnice III/44318 ul. Nádražní v obci Hlubočky, místní části Mariánské Údolí dochází k prodloužení Etapy 1 a celkového termínu uzavírky. V důsledku prodloužení termínu dochází také k prodloužení výlukových jízdních řádů dotčených linek.

Zmíněné výlukové jízdní řády obsahují i změny v souvislosti se souběžnými uzavírkami silnice II/437 Přáslavice – Velký Újezd (linky 343, 348, 349, 350) a silnice III/4353 Velký Týnec – Grygov (linka 348). Výlukové jízdní řády již nezasíláme, jelikož termíny souběžných uzavírek jsou delší a jízdní řády jsou již zveřejněny.

Aktualizované informace o uzavírce v Mariánském Údolí naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-komunikaci-v-obci-hlubocky-mistni-casti-marianske-udoli/.

Informace o uzavírce Přáslavice – Velký Újezd a Velký Týnec – Grygov naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-ii-437-v-useku-obci-praslavice-daskabat-velky-ujezd/,  https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-4353-velky-tynec-grygov/.

NAKUPOVAT SE DÁ I POHODLNĚ, BEZ FRONT A TAHÁNÍ TAŠEK S NÁKUPEM...........

Vážení spoluobčané,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím, které se týkají změn v třídění a ukládání BIO odpadu v naší obci.

Firma, která nám až do konce roku 2023 BIO odpad svážela, ukončila svoji činnost a obec byla nucena hledat jiné varianty. Pokud by svoz BIO odpadu probíhal v režimu a rozsahu, jako jsme byli doposud zvyklí, tak ekonomicky bychom na to velmi doplatili úplně všichni. Byť si může někdo říct, co je na tom vlastně tak drahé, opak je pravdou a svoz a následné ukládání BIO odpadu se stává velmi ekonomicky nákladnou záležitostí.

Proto dochází v letošním roce ke změnám v třídění a svozu BIO odpadu:

  •  V obci budou rozmístěny dva velkoobjemové kontejnery na BIO odpad, jeden bude na letním areále a druhý na travnaté ploše za Společenským domem, nebudou vůbec rozmístěny hnědé 770 l plastové kontejnery. Těm, kteří to nyní budou mít ke kontejnerům daleko, se předem omlouváme.
  • Nevhazujte prosím do těchto kontejnerů nic jiného než posečenou trávu, plevel ze zahrádek, zbytky rostlin a shrabané listí, kuchyňský BIO odpad
  • Větve do kontejnerů vůbec nevhazujte a odkládejte je na vyhrazené místo vedle kontejneru, obec zajistí poštěpkování těchto větví
  • Snažte se co nejvíce kompostovat BIO odpad, který vyprodukujete
  • Pokud bude mít někdo na své zahradě větší množství větví k poštěpkování, neváhejte se ozvat, obec zajistí jejich poštěpkování přímo u vás na zahradě, nebo si můžete štěpkovač od obce bezplatně zapůjčit.

Děkujeme za pochopení.

PORADCI MAS MORAVSKÁ BRÁNA NABÍZÍ OBČANŮM ZDARMA POMOC S ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z PROGRAMU NZÚ LIGHT.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE JEDNOTLIVÉ KOZULTANTY NA TELEFONNÍ ČÍSLA UVEDENÁ V PŘILOŽENÉM LETÁČKU.

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu rekonstrukce vozovky dojde v termínu od 18. 3. 2024 do 30. 6. 2024 k částečné uzavírce silnice III/44317 ul. Olomoucká a úplné uzavírce silnice III/44318 ul. Nádražní v místě jejich křížení v obci Hlubočky, místní části Mariánské Údolí.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891342, 891343, 891348, 891349, 891350 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

Etapa 1: od 18. 3. 2024 do 31. 5. 2024  částečná uzavírka silnice III/44317 ul. Olomoucká – na semafory a úplná uzavírka silnice III/44318 ul. Nádražní – včetně BUS

Etapa 2: od 6. 5. 2024 do 30. 6. 2024 (plánovaný termín, začne až po ukončení „Etapy 1“) – částečná uzavírka silnice III/44317 ul. Olomoucká – na semafory

Na zmíněné linky (891343, 891348, 891349, 891350) byly vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Schválené jízdní řády přikládáme v příloze.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy a obsluze zastávek naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-komunikaci-v-obci-hlubocky-mistni-casti-marianske-udoli/.

Milí rodiče,

máme tady pro vaše děti nabídku na ještě jeden termín příměstského tábora, který bude v termínu od 5.8.2024 do 9.8.2024. 

Veškeré informace jsou uvedeny na plakátku.

 

☝🏻 Co je dobré o falešných bankéřích vědět?

 🥷🏿📞 Požívají spoofing –

Podvodníci UMÍ VELMI DOBŘE NAPODOBIT TELEFONNÍ ČÍSLA BANK I JINÝCH INSTITUCÍ, dokonce i POLICIE. Na displeji Vašeho telefonu se tak může úplně v pohodě objevit název banky nebo číslo infolinky, které je Vám dobře známo. 

 🧚🏻🤝 Dávají pocit věrohodnosti –

Mnohdy, aby podpořili věrohodnost svého tvrzení, tě ujistí, že se případem již zabývá policie, případně tě utvrdí v tom, že ti vzápětí zavolá také policista, jenže ten bude bohužel také falešný. 

 ❌💸 Neexistuje žádná bezpečná úschovna peněz –

Ani bitcoinmat ani “bezpečný” účet, ti peníze nezachrání. 

 💡🫵🏻 A co ještě bys měl vědět?

Nemyslet si, že nenaletíš!

  

Odkaz na článek - FALEŠNÍ BANKÉŘI MAJÍ ŽNĚ, - Policie České republiky