Aktuality


Mikroregion Pobečví ve spolupráci s obcí Radslavice pořádá v sobotu 14.9.2019 od 8:30 v areálu Sportovního klubu Radslavice akci Setkávání bez hranic. Plakát naleznete v příloze.

Ve čtvrtek 29.8.2019 byl v lomu Výkleky nalezen mobilní telefon.

Majitel ať se přihlásí na Obecním úřadě ve Výklekách v úředních hodinách.

Společnost EKOREMA, s.r.o. Valašské Meziříčí hledá k okamžitému nástupu nočního hlídače na období 2 až 3 týdnů. Objektem k hlídání je plocha pro skládkování drceného betonu u křižovatky na Výkleky a Kozlov před kamenolomem. Zájemci se mohou hlásit na tel. 730 510 561 (pí Pernicová).

Vážení spoluobčané,

Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje průzkum o internetu v domácnostech.
Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). 
Ambicí průzkumu je zjistit na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojení a jaké jsou případně jejich představy o rozvoji sítí nové generace. Průzkum analyzuje skutečnou poptávku po internetu domácností. Občané tak mohou přispět svým názorem k udržitelné a technologicky vyspělé České republice.
Dotazník je možné vyplnit do 22. 8. 2019 na webových stránkách https://grantthornton.eu/pruzkumint/
Děkujeme za spolupráci