Aktuality


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 10.11.2022 v době mezi 10:00 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 395 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Po letní přestávce opět zahajujeme cvičení - každou středu od 19:00.

Zahajujeme 5.10.2022

Informace pro občany o mapování na území Olomouckého kraje.

 

CHARITA OLOMOUC nabízí, nebo již přímo poskytuje ve naší obci pečovatelskou službu.

Mnoho seniorů, nebo jejich blízkých hledá v tíživé situaci služby, které by jim pomohly s péčí a s úkony, které již sami nezvládají. Jednou z možností je nabídka služeb CHARITY OLOMOUC. Více informací v přiloženém letáku.