Aktuality


Důležitá informace ohledně pitné vody - po včerejší poruše v městysi Velký Újezd a následné odstávce naší obce došlo k zavzdušnění a zakalení pitné vody. Po mikrobiologické stránce je voda v pořádku a nyní se intenzivně pracuje na nápravě 😃

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 30.06.2022 v době mezi 9:30 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 385 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

MUDr.Peter KELLER

DOVOLENÁ

 

27.6.-8.7.2022

Zástup provede ve Vel.Bystřici

MUDr. Petr Kafka

Po., út., čt., pá. 8:00-11:30,  středa 13:00-17:00

Tel.: 585 351 113

 

Pohotovost pro neodkladné případy:

 ve FN, tel. 588442661, nepřetržitě

Rychlá lékařská pomoc: 155

Vážení,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o úplné uzavírce křižovatky silnic III/43617 a III/43618 v obci Výkleky termínu od 19. 7. 2022 do 30. 7. 2022. (upozorňujeme na možný posun začátku zahájení uzavírky).

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 891345, 891349 a 920515. Linky VLD budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Velkého Újezdu přes obce Daskabát, Doloplazy, Tršice do Lazníček.

Přehled změn:

Linka 891345 ke stažení zde

Zastávky Velký Újezd,,Lapač a Výkleky,,čekárna nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

Linka 891349 ke stažení zde

Spoje 2, 17 a 18 – autobusová zastávka Výkleky,,čekárna bude obsluhována na silnici III/43618 u náhradního označníku u parkoviště lomu.

Spoje 4 a 11 – změna vedení spojů. Odjezd z autobusové zastávky Velký Újezd,,aut.st. ve směru na Tršice bude zajištěn linkou 920515.

Zastávka Velký Újezd,,lapač nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Linka 920515 ke stažení zde

Upraveny časové polohy spojů.

Přestup ve směru na Výkleky ve směru z Přerova zajištěn v autobusové zastávce Lazníky,,náves z linky 920515 spoj 25 na linku 891349 spoj 323.

Zastávka Velký Újezd,,lapač nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávky Tršice,Zákřov,pomník a Tršice,,nám. bude obsluhována spoji 5 a 8.

Linka 891350 ke stažení zde

Tato linka není přímo dotčena uvedenou uzavírkou, ale z oběhových důvodů vozidel bude spoj 12 zrušen. Nahrazen bude linkou 920515 spoj 5.

Autobusová zastávka Výkleky,,dolní konec bude přemístěna ke kapličce na silnici III/43617 ve směru Lazníčky.

Upozorňujeme na změnu pořadí obsluhovaných zastávek.

Na dotčené linky jsou vypracovány výlukové JŘ, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Výlukové jízdní řády jsou zveřejněny v přílohách této aktuality.

Děkujeme Vám za spolupráci při informování cestujících a žádáme Vás o případné zaslání připomínek k návrhům jízdních řádů nejpozději do 1. 7. 2022 12:00.

S pozdravem

Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů

Dovolujeme  si Vás pozvat na XIV. Ročník preventivně bezpečnostní akce „Občan a bezpečnost“. Akce se uskuteční v pátek 24. června 2022 v Přerově, v budově územního odboru Policie České republiky a jejím přilehlém okolí, v době od 08.30 do 12.00 hodin.

Upozorňujeme, že z důvodu probíhající stavby (fasáda nas OÚ a MŠ) je dětské hřiště pro veřejnost uzavřeno. Můžete využít hřiště na letním areálu ve Výklekách.

Děkujeme za pochopení, Obec Výkleky

Dobrý den vážení spoluobčané,

dovolím si informovat, že stavba splaškové kanalizace a ČOV postoupila do další fáze, kdy je již téměř z 100% položen hlavní veřejný řád a postupně se začínají realizovat jednotlivé přípojky a zakopávat šachty u nemovitostí.

Někoho se stavba samotná dotkla doposud méně, někoho více.

Chtěla bych Vám všem poděkovat za trpělivost, s jakou ke stavbě přistupujete, prašnost, nebo naopak bláto jsou bohužel negativa se stavbou spojená.

Hlavním důvodem, proč dostáváte tento informační list, je podání informace o tom, že do 30. 6. 2022 je třeba mít zajištěnu domovní část týkající se elektřiny, tzn. realizace připojení elektřiny od nemovitosti k ovládací skříňce pro čerpadlo dle podmínek, které každý majitel nemovitosti obdržel v březnu 2022 včetně revize.

Revizní zprávu mějte doma připravenu, před tím, než bude čerpací šachta u Vaší nemovitosti vystrojena čerpadlem, bude třeba ji předložit zhotoviteli stavby (stavbyvedoucímu).

Ti z Vás, kteří využili pro realizaci p. Baumanna, se nemusí obávat, termín konce června mu byl sdělen a elektřina je postupně u jednotlivých majitelů nemovitostí realizována a někdo již má hotovo včetně revize.

Tento informační list je určen především těm, kdo se rozhodli se domovní část elektřiny dle stanovených podmínek zajistit po vlastní ose.

Přeji Vám všem klidné jarní dny a ještě jednou děkuji za obec Výkleky za trpělivost.

S pozdravem

Jandová Kateřina, starostka

Obecní úřad Výkleky, 23.5.2022

 

Dne 25.5.2022 byla v obci Výkleky nalezena černá peněženka. Majitel ať se přihlásí na Obecním úřadě. 

Na hradě Helštýně proběhne během měsíce května hned několik zajímavých akcí, na které bychom rádi touto cestou pozvali obyvatele Vaší obce.

 

V květnu jde o tyto akce pořádané na hradě Helfštýně:

KONCERT KAPELY FLERET (7. 5. 2022, https://helfstyn.cz/akce-na-hrade-helfstyn/koncert-kapely-fleret)

AUTHOR ŠELA MARATHON a DĚTSKÝ AUTHOR ŠELA MARATHON (7. 5. 2022, https://www.selasport.cz/cz/sela/author-sela-marathon/aktualne.html)

VSTUP DO HRADU ZDARMA (18. 5. 2022, https://helfstyn.cz/akce-na-hrade-helfstyn/vstup-do-hradu-zdarma)

XII. ROČNÍK FESTIVALU VOJENSKÉ HISTORIE (21. 5. – 22. 5. 2022, https://helfstyn.cz/akce-na-hrade-helfstyn/xii-rocnik-festivalu-vojenske-historie)

SPECIÁLNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY/PALÁC ŽIJE SLUCHEM (28. 5. 2022, https://helfstyn.cz/akce-na-hrade-helfstyn/specialni-nocni-prohlidky/palac-zije-sluchem)

SEZÓNNÍ VÝSTAVA „40 LET HEFAISTONU“ (1. 5. – 9. 10. 2022, https://helfstyn.cz/akce-na-hrade-helfstyn/sezonni-vystava-40-let-hefaistonu)

VÝSTAVA „PROSBY O VĚČNOST“ (10. 4. – 22. 5. 2022, https://helfstyn.cz/akce-na-hrade-helfstyn/vystava-prosby-o-vecnost)

  Od soboty 30. 4. 2022 začíná oprava dálnice D35 za Olomoucí, konkrétně se práce plánují v úseku km 288,7 až 292,8 (součástí vytyčené trasy jsou i některá místa dřívějšího poškození betonových desek vozovky).

Provoz mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou povede během opravy obousměrně bez stanovení objízdných tras. Veškerá doprava zůstane na dálnici D35 v upraveném režimu pruhů 2+1, přičemž směrování dvou pruhů se bude v průběhu stavby měnit.