Aktuality


Obec Výkleky a Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky pořádá v neděli 27.9.2020 pro malé i velké spoluobčany tradiční Drakiádu. Sraz v 15 hod na louce směr Malenka.

Teplý čaj a svařák zajištěn. Na závěr bude opékání špekáčků, tyto si vemte sebou. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na jiný termín. Sledujte aktuality na webu obce a na FB.

Farnost Velký Újezd oznamuje:

Všichni občané jste srdečně zváni na poutní mši sv., která se uskuteční v sobotu 26. září 2020 v kostele sv. Josefa na Kozlově.

Na Kozlov je vypraven autobus se zastávkami TRŠICE-DOLOPLAZY-DASKABÁT-VELKÝ ÚJEZD-KOZLOV  a zpět.

Autobus vyjíždí z Tršic v 15.00h

Společnost TRUMF International hledá pro posílení svého výrobního týmu kolegy na pozice “Míchač koření” a “Elektrikář” - bližší informace v příloze

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU VE VÝKLEKÁCH

Ve dnech 25.9.2020 – 27.9.2020 bude v naší obci u Hasičské zbrojnice přistaven kontejner na svoz objemného odpadu z domácností. Každý občan má tak možnost odevzdat veškerý objemný komunální odpad.

Do objemného odpadu patří:

  • Části vybavení bytu
  • Části nábytku
  • Koberce
  • Židle
  • Matrace
  • Odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad

Do objemného odpadu NEPATŘÍ: !!!

  • Stavební suť
  • Výkopová zemina
  • Autovraky
  • Předměty obsahující nebezpečné odpady, např. autobaterie, oleje, barvy, jedy, zářivky, televizory, počítače, chladící zařízení, a dále pneumatiky, kovové předměty, živnostenský odpad

Společnost ČEZ Distribuce oznamuje, že ve dnech 25.9.2020 až 9.10.2020 proběhnou v obci Výkleky pravidelné odečty elektroměrů

Volby 2020

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu parlamentu ČR na dny 2. a 3.  října 2020.

Informace pro voliče naleznete zde.

Informace pro voliče omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19

Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů, přijímá Obecní úřad Výkleky na telefoním čísle 581 795 200 v úřední hodiny ( úterý a čtvrtek od 9:00 do 17:00)  nebo na emailu ou@vykleky.cz (netýká se voličů omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19).

Možnost hlasovat na voličský průkaz:

V případě, že po vydání voličského průkazu bude volič omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, je povinen při uplatnění volebního práva u volebního stanoviště nebo prostřednictvím zvláštní přenosné schránky nahlásit, že je držitelem voličského průkazu a voličský průkaz odevzdat komisi pro hlasování.

Obecné informace k voličským průkazům

Informace Obecního úřadu Výkleky

Minimální počet členů volební komise

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb

Obec Lazníčky a Lea Vítková zvou všechny srdečně na koncert sólistů Moravského divadla Olomouc

Od 11.5.2020 dochází ke změně provozní doby ve výdejně léčiv Velký Újezd následovně:

Pondělí  7:00 do 14:15 

středa    7:00 do 16:15 

čtvrtek   7:00 do 14:15 

 

CHARITA OLOMOUC nabízí, nebo již přímo poskytuje ve naší obci pečovatelskou službu.

Mnoho seniorů, nebo jejich blízkých hledá v tíživé situaci služby, které by jim pomohly s péčí a s úkony, které již sami nezvládají. Jednou z možností je nabídka služeb CHARITY OLOMOUC. Více informací v přiloženém letáku.