Aktuality


V týdnu od 8.8.2022 do 12.8.2022 bude Obecní úřad ve Výklekách uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

 

P O Z V Á N K A  N A  M Š I  S V A T O U

u příležitosti 60. výročí tragické události v Radvanicích,
kdy došlo k usmrcení šesti dětí bleskem

2 1 . S P R N A  2 0 2 2 ve 14:00 v kapli ROZESLÁNÍ APOŠTOLŮ

Po mši svaté
- položení květin v místě tragické události na hřišti
- možnost zapálení svíček u kaple (přineste si s sebou)
- možnost prohlédnout si panely s dobovými
fotografiemi v sále obecního domu v Radvanicích

Úplná uzavírka silnic III/4367 a III/4368 v obci Buk

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnic III/4367 a III/4368 v obci Buk – průtah obcí.

Termín uzavírky: od 1. 8. 2022 do 15. 10. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920514 a 920515 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 Uvedeným úsekem silnice III/4368 v obci (křižovatka se silnicí III/4367 směr Zábeštní Lhota – konec obce směr Prosenicenebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 920514

Spoje budou ze silnice I/47 vedeny obousměrnou objízdnou trasou – III/43610 Radvanice – rovně po místní komunikaci okolo prodejny COOP s náhradní obsluhou stávající zastávky Radvanice,Obecní úřad (v opačném směru na silnici III/43610) – místní komunikace za humny – místní komunikace za humny Buk s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Buk,škola – rovně přes III/4368 – místní komunikace za humny Sobíšky s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Sobíšky,rest. – napojení na III/4367 a dále ve svých trasách směr Zábeštní Lhota dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 12 bude mimořádně začínat v zastávce Radvanice,náves.

Jednosměrná zastávka Radvanice,Obecní úřad bude zavedena i v opačném směru (směr Buk) na místní komunikaci vedle plotu RD č. p. 40 (naproti prodejny COOP) u náhradního označníku a obsluhována všemi spoji této linky, které neobsluhují zastávku Radvanice,náves.

Zastávka Buk,hasičská nádrž nebude touto linkou obousměrně obsluhována s náhradou v přemístěné zastávce Buk,škola na místní komunikaci za humny v blízkosti RD č. p. 143 a 88 u náhradních označníků.

Zastávka Sobíšky,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m dále na místní komunikaci u hřiště v blízkosti RD č. p. 50 k náhradním označníkům.

Linka 920515

Spoje budou ze silnice I/47 vedeny obousměrnou objízdnou trasou – III/43610 Radvanice – rovně po místní komunikaci okolo prodejny COOP s náhradní obsluhou stávající zastávky Radvanice,Obecní úřad (v opačném směru na silnici III/43610) – místní komunikace za humny – místní komunikace za humny Buk s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Buk,škola – s napojením na III/4368 a dále ve svých trasách směr Lazníky dle platného jízdního řádu.

Spoje obsluhující Zábeštní Lhotu budou po obsluze přemístěné zastávky Buk,škola pokračovat – rovně přes III/4368 – místní komunikace za humny Sobíšky s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Sobíšky,rest. – napojením na III/4367 – dále ve svých trasách směr Zábeštní Lhota dle platného jízdního řádu a stejnou objízdnou trasou zpět.

Spoj č. 13 bude mimořádně ukončen v zastávce Radvanice,náves.

Jednosměrná zastávka Radvanice,Obecní úřad bude zavedena i v opačném směru (směr Buk) na místní komunikaci vedle plotu RD č. p. 40 (naproti prodejny COOP) u náhradního označníku a obsluhována všemi spoji této linky, které neobsluhují zastávku Radvanice,náves.

Zastávka Buk,hasičská nádrž nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Buk,škola nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 500 m dále na místní komunikaci za humna v blízkosti RD č. p. 143 a 88 k náhradním označníkům.

Zastávka Sobíšky,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 250 m dále na místní komunikaci u hřiště v blízkosti RD č. p. 50 k náhradním označníkům.

 Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

MUDr.Peter KELLER
DOVOLENÁ
1.-12.8.2022

Zástup provede ve Vel.Bystřici
MUDr. Petr Kafka
Po., út., čt., pá. 8:00-11:30, středa 13:00-17:00
Tel.: 585 351 113
Pohotovost pro neodkladné případy:
ve FN, tel. 588442661, nepřetržitě
Rychlá lékařská pomoc: 155

Upozorňujeme, že z důvodu probíhající stavby (fasáda nas OÚ a MŠ) je dětské hřiště pro veřejnost uzavřeno. Můžete využít hřiště na letním areálu ve Výklekách.

Děkujeme za pochopení, Obec Výkleky

Dobrý den vážení spoluobčané,

dovolím si informovat, že stavba splaškové kanalizace a ČOV postoupila do další fáze, kdy je již téměř z 100% položen hlavní veřejný řád a postupně se začínají realizovat jednotlivé přípojky a zakopávat šachty u nemovitostí.

Někoho se stavba samotná dotkla doposud méně, někoho více.

Chtěla bych Vám všem poděkovat za trpělivost, s jakou ke stavbě přistupujete, prašnost, nebo naopak bláto jsou bohužel negativa se stavbou spojená.

Hlavním důvodem, proč dostáváte tento informační list, je podání informace o tom, že do 30. 6. 2022 je třeba mít zajištěnu domovní část týkající se elektřiny, tzn. realizace připojení elektřiny od nemovitosti k ovládací skříňce pro čerpadlo dle podmínek, které každý majitel nemovitosti obdržel v březnu 2022 včetně revize.

Revizní zprávu mějte doma připravenu, před tím, než bude čerpací šachta u Vaší nemovitosti vystrojena čerpadlem, bude třeba ji předložit zhotoviteli stavby (stavbyvedoucímu).

Ti z Vás, kteří využili pro realizaci p. Baumanna, se nemusí obávat, termín konce června mu byl sdělen a elektřina je postupně u jednotlivých majitelů nemovitostí realizována a někdo již má hotovo včetně revize.

Tento informační list je určen především těm, kdo se rozhodli se domovní část elektřiny dle stanovených podmínek zajistit po vlastní ose.

Přeji Vám všem klidné jarní dny a ještě jednou děkuji za obec Výkleky za trpělivost.

S pozdravem

Jandová Kateřina, starostka

Obecní úřad Výkleky, 23.5.2022

 

Informace pro občany o mapování na území Olomouckého kraje.

 

CHARITA OLOMOUC nabízí, nebo již přímo poskytuje ve naší obci pečovatelskou službu.

Mnoho seniorů, nebo jejich blízkých hledá v tíživé situaci služby, které by jim pomohly s péčí a s úkony, které již sami nezvládají. Jednou z možností je nabídka služeb CHARITY OLOMOUC. Více informací v přiloženém letáku.