Místní poplatek ze psa na rok 2022


Výše poplatku na rok 2024 činí 50,- Kč/rok za prvního psa a 100,- Kč/rok za každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatek je splatný do 31. 5. 2024

Poplatek lze hradit v kanceláři OÚ Výkleky nebo bankovním převodem na účet č. 29825831/0100, variabilní symbol je číslo popisné nebo číslo evidenční.

Upozorňujeme majitele psů na jejich ohlašovací povinnost - majitel psa je povinnen nahlásit nového psa na obecním úřadě. Stejná povinnost vzniká majiteli psa i v případě úmrtí psa.