Místní poplatek ze psa na rok 2021


Výše poplatku na rok 2021 činí 50,- Kč/rok za prvního psa a 100,- Kč/rok za každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatek je splatný do 31. 5. 2021.

Poplatek lze hradit v kanceláři OÚ Výkleky nebo bankovním převodem na účet č. 29825831/0100, variabilní symbol je číslo popisné nebo číslo evidenční.