PITNÁ VODA


VODNÉ

1. CENA ODEBRANÉ PITNÉ VODY ZA ROK 2023 (od 1.1.2023 do 31.12.2023) SPLATNÁ V ROCE 2024

Vodné je platba za pitnou vodu a za službu spojenou s její výrobou a její dodávkou do domácností..

Cena je stanovena za jeden metr krychlový odebrané pitné vody a je pro všechny odběratele stejná, ať už se jedná o domácnosti nebo tzv. ostatní odběratele. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce.

Cena za pitnou vodu odebranou v rce 2023 byla stanovena: 

45,- Kč / metr krychlový ( = 1000 l ) vody.


Odečty stavu vodoměrů  byly provedeny na začátku ledna 2024. 

Faktury za odebranou pitnou vodu budou majitelům nemovitostí distribuovány do 15.1.2024.

Datum splatnosti za pitnou vodu odebranou v roce 2023  je 31. 3. 2024. 

Poplatek lze hradit od 1. února 2024 v kanceláři OÚ Výkleky v úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet č. 29825831/0100.

Variabilní symbol je uveden na faktuře, kterou dostane odběratel vody do poštovní schránky.

 

2. CENA ODEBRANÉ PITNÉ VODY ZA ROK 2024 (od 1.1.2024 do 31.12.2024) 

Cena za pitnou vodu odebranou v roce 2024 byla stanovena: 

49,- Kč / metr krychlový ( = 1000 l ) vody.

 

STOČNÉ

Faktury za stočné budou majitelům nemovitostí distribuovány do 15.1.2024.

Aktuální podmínky sazby a platby stočného jsou uvedeny zde: /public/upload/files/dokumenty/ostatni/Podminky_sazby_a_platby_stocneho_Vykleky_rok_2024.pdf