PITNÁ VODA


CENA ODEBRANÉ PITNÉ VODY ZA ROK 2021 SPLATNÁ V ROCE 2022

Vodné je platba za pitnou vodu a za službu spojenou s její výrobou a jejím dodáním.

Cena je stanovena za jeden metr krychlový odebrané pitné vody a je pro všechny odběratele stejná, ať už se jedná o domácnosti nebo tzv. ostatní odběratele. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce.

Cena za odebranou pitnou vodu za rok 2021 byla stanovena: 

37,- Kč / metr krychlový ( = 1000 l ) vody.


Odečty stavu vodoměrů  byly provedeny na začátku ledna 2022. 

Faktury za odebranou pitnou vodu budou majitelům nemovitostí distribuovány do 15.1.2022.

Datum splatnosti za odebranou pitnou vodu je 31. 3. 2022. 

Poplatek lze hradit od 1. února 2022 v kanceláři OÚ Výkleky v úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet č. 29825831/0100.

Variabilní symbol je číslo popisné nebo číslo evidenční.