Komunální odpad


Sazba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2024 a podmínky svozu

Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024 činí :

 • 800,- Kč/rok - fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
 • 800,- Kč/rok - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek je splatný do 31. 5. 2024

Poplatek lze hradit v kanceláři OÚ Výkleky nebo bankovním převodem na účet č. 29825831/0100.

Variabilní symbol je číslo popisné nebo číslo evidenční.

Svozový kalendář směsného komunálního odpadu pro rok 2024

Leden 10,24 Červenec 10,24
Únor 7,21 Srpen 7,21
Březen 6,20 Září 4,18
Duben 3,17 Říjen 2,16,30
Květen 1,15,29 Listopad 13,27
Červen 12,26 Prosinec 11,25

Svoz tříděného odpadu (plast, papír, sklo, BIO, objemný a nebezpečný odpad):

Plast: Kontejnery jsou vyváženy každý čtvrtek

Papír: Kontejnery jsou vyváženy každou sudou středu

Sklo: Svoz probíhá na výzvu

Drobné kovy: Odvoz zajišťuje obec Výkleky 

BIO odpad: svoz probíhá od dubna do listopadu, v obci jsou umístěny dva velkoobjemové železné kontejnery na BIO odpad a jsou vyváženy dle naplněnosti. Vedle každého kontejneru je vyčleněn prostor na ukládání větví, jejichž poštěpkování obec zajišťuje. Kdo má větší množství větví na své zahradě, má možnost si z obce zapůjčit štěpkovač, nebo požádat obec Výkleky, která službu zajistí.  V zimním období je umístěn pouze jeden kontejner na BIO odpad na sběrném místě u obecního úřadu

Použité jedlé tuky a oleje z domácností  - popelnice 220 litrů je umístěna na sběrném místě u obecního úřadu.

Objemný odpad, nebezpečný odpad, vyřazené elektrospotřebiče: realizováno 1 ročně - na jaře, termín je včas ze strany svozové společnosti oznámen

Podmínky svozu směsného komunálního odpadu

 • Odvoz odpadu bude  prováděn  1 x  za  14 dnů dle  vydaného  svozového  kalendáře.
 • Popelnice  musí  být  připraveny k odvozu  u  krajnice komunikace III. třídy č. 43613, 43618 a 43617  tak, aby  k nim  byl  zajištěn  přístup.
 • V zimním období musí být odstraněny  sněhové bariéry odhrnutím sněhu. Komunální odpad uložený mimo nádoby nebude odvezen (např. plastové pytle).

Třídění   komunálního  odpadu

 1. Sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady.

  Do sběrné nádoby NEPATŘÍ - veškerý stavební odpad ( omítky, kachličky, dlažba....), žhavý popel, hlína, štěrk, rumovisko z bouraček, ovoce, mrtvá zvířata, PET lahve, železo, sklo apod.
   
 2. Kontejnery na tříděný odpad ( sklo, plasty )
  - sklo čiré i barevné - zelený kontejner na směsné sklo, lahve vhazujte bez vršku,
  - plasty - žlutý kontejner, před vhozením do kontejneru slisujte.
  - papír - modré kontejnery - kartony před vhozením rozložte a sešlápněte, aby nezabraly v kontejneru zbytečně prostor.
 3. Velkoobjemový odpad - velkoobjemový odpad bez nebezpečných složek - materiál z úklidu domácností a hospodářství, nekompostovatelný dřevěný odpad např: starý nábytek, koberce, umyvadla, toalety, kuchyňské linky
   
 4. Nebezpečný odpad - olověné akumulátory, výbojky, zářivky, monitory, televizní obrazovky, nátěrové hmoty, textilní materiál znečištěný, lednice, lino, lepenka atd.
   
 5. Drobné kovové obaly - Nápojové plechovky, kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víka, konzervy, alobal, hliníková víčka od mléčných produktů, hliníkové obaly od potravin. Nepatří sem - nápojové kartony, spreje se zbytky obsahu, obaly z barev, laků se zbytky obsahu, elektrozařízení, zaolejované kovové díly, baterie
 6. Použité jedlé tuky a oleje z domácností 
 7. Bio odpad - listí, tráva, zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, apod. - kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem), spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů) zbytky zeleniny a ovoce. Větve ukládejte na vyhrazené místo vedle kontejnerů, budou poštěpkovány.
 8. Vyřazený elektro odpad - vyřazené ledničky, vyřazené televizory a monitory, domácí spotřebiče(vysavače,žehličky apd…)