Obecně závazné vyhlášky, nařízení a opatření obecné povahy


 

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 Jednací řád

jednací řád zastupitelstva obce Výkleky

Stáhnout.PDF

 Obecně závazná vyhláška

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Stáhnout.PDF

 Obecně závazná vyhláška

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Stáhnout.PDF

 Obecně závazná vyhláška

o místním poplatku ze psů

Stáhnout.PDF
Nařízení obce Výkleky (2/2023) kterým se ruší OZV č. 1/99 o použití místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti .PDF
Obecně závazná vyhláška k zajištění veřejného pořádku, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně .PDF

 Požární řád

požární ochrana

Stáhnout.PDF
Tržní řád  Nařízení obce Výkleky č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád  Stáhnout.PDF