Obecně závazné vyhlášky, nařízení a opatření obecné povahy


 Jednací řád

jednací řád zastupitelstva obce Výkleky

Stáhnout.PDF

 OZV č. 3/2020

o místním poplatku za komunální odpady Stáhnout.PDF

 Směrnice č. 1/2018

o poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách

Stáhnout.PDF

 OZV č. 1/2020

o stanovení systému shromažďování, sběru aj.

Stáhnout.PDF

 Nařízení č. 1/2015

o vydání tržního řádu

Stáhnout.PDF

 OZV č. 4/2010

o místním poplatku ze vstupného

Stáhnout.PDF

 OZV č. 3/2010

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Stáhnout.PDF

 OZV č. 1/2010

o místním poplatku ze psů

Stáhnout.PDF

 OZV č. 1/2002

požární ochrana

Stáhnout.PDF