Aktuality


Vážení spoluobčané,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím, které se týkají změn v třídění a ukládání BIO odpadu v naší obci.

Firma, která nám až do konce roku 2023 BIO odpad svážela, ukončila svoji činnost a obec byla nucena hledat jiné varianty. Pokud by svoz BIO odpadu probíhal v režimu a rozsahu, jako jsme byli doposud zvyklí, tak ekonomicky bychom na to velmi doplatili úplně všichni. Byť si může někdo říct, co je na tom vlastně tak drahé, opak je pravdou a svoz a následné ukládání BIO odpadu se stává velmi ekonomicky nákladnou záležitostí.

Proto dochází v letošním roce ke změnám v třídění a svozu BIO odpadu:

  •  V obci budou rozmístěny dva velkoobjemové kontejnery na BIO odpad, jeden bude na letním areále a druhý na travnaté ploše za Společenským domem, nebudou vůbec rozmístěny hnědé 770 l plastové kontejnery. Těm, kteří to nyní budou mít ke kontejnerům daleko, se předem omlouváme.
  • Nevhazujte prosím do těchto kontejnerů nic jiného než posečenou trávu, plevel ze zahrádek, zbytky rostlin a shrabané listí, kuchyňský BIO odpad
  • Větve do kontejnerů vůbec nevhazujte a odkládejte je na vyhrazené místo vedle kontejneru, obec zajistí poštěpkování těchto větví
  • Snažte se co nejvíce kompostovat BIO odpad, který vyprodukujete
  • Pokud bude mít někdo na své zahradě větší množství větví k poštěpkování, neváhejte se ozvat, obec zajistí jejich poštěpkování přímo u vás na zahradě, nebo si můžete štěpkovač od obce bezplatně zapůjčit.

Děkujeme za pochopení.

PORADCI MAS MORAVSKÁ BRÁNA NABÍZÍ OBČANŮM ZDARMA POMOC S ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z PROGRAMU NZÚ LIGHT.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE JEDNOTLIVÉ KOZULTANTY NA TELEFONNÍ ČÍSLA UVEDENÁ V PŘILOŽENÉM LETÁČKU.

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu rekonstrukce vozovky dojde v termínu od 18. 3. 2024 do 30. 6. 2024 k částečné uzavírce silnice III/44317 ul. Olomoucká a úplné uzavírce silnice III/44318 ul. Nádražní v místě jejich křížení v obci Hlubočky, místní části Mariánské Údolí.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891342, 891343, 891348, 891349, 891350 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

Etapa 1: od 18. 3. 2024 do 31. 5. 2024  částečná uzavírka silnice III/44317 ul. Olomoucká – na semafory a úplná uzavírka silnice III/44318 ul. Nádražní – včetně BUS

Etapa 2: od 6. 5. 2024 do 30. 6. 2024 (plánovaný termín, začne až po ukončení „Etapy 1“) – částečná uzavírka silnice III/44317 ul. Olomoucká – na semafory

Na zmíněné linky (891343, 891348, 891349, 891350) byly vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Schválené jízdní řády přikládáme v příloze.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy a obsluze zastávek naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-komunikaci-v-obci-hlubocky-mistni-casti-marianske-udoli/.

Milí rodiče,

máme tady pro vaše děti nabídku na ještě jeden termín příměstského tábora, který bude v termínu od 5.8.2024 do 9.8.2024. 

Veškeré informace jsou uvedeny na plakátku.

 

☝🏻 Co je dobré o falešných bankéřích vědět?

 🥷🏿📞 Požívají spoofing –

Podvodníci UMÍ VELMI DOBŘE NAPODOBIT TELEFONNÍ ČÍSLA BANK I JINÝCH INSTITUCÍ, dokonce i POLICIE. Na displeji Vašeho telefonu se tak může úplně v pohodě objevit název banky nebo číslo infolinky, které je Vám dobře známo. 

 🧚🏻🤝 Dávají pocit věrohodnosti –

Mnohdy, aby podpořili věrohodnost svého tvrzení, tě ujistí, že se případem již zabývá policie, případně tě utvrdí v tom, že ti vzápětí zavolá také policista, jenže ten bude bohužel také falešný. 

 ❌💸 Neexistuje žádná bezpečná úschovna peněz –

Ani bitcoinmat ani “bezpečný” účet, ti peníze nezachrání. 

 💡🫵🏻 A co ještě bys měl vědět?

Nemyslet si, že nenaletíš!

  

Odkaz na článek - FALEŠNÍ BANKÉŘI MAJÍ ŽNĚ, - Policie České republiky

Harmonogram prací v příloze.

 

Kriminalita páchaná v on-line prostředí je stále na vzestupu a cílem je ochránit co možná nejvíce občanů prostřednictvím aktuálních informací o nástrahách a podvodných praktikách, s nimiž se mohou lidé setkat při komunikaci v online prostředí.

https://www.policie.cz/clanek/prokoukl-to-a-vy.aspx

Olomoucký kraj dne 20. 6. 2023 vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V. Dotace je možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Od 1. září 2024 bude zakázán provoz zastaralých kotlů, takže zájemci o dotaci mají poslední možnost v rámci tohoto dotačního programu vyměnit původní kotel, který nesplňuje 3., 4. nebo 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu s ručním nebo automatickým podáváním paliva. V této výzvě již není možné pořídit plynový kotel. Novinkou je také úprava definice nízkopříjmové domácnosti, kdy o dotaci mohou požádat pouze domácnosti složené z osob pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, a také domácnosti, kde žadatel, případně některý z členů jeho domácnosti pobíral v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti příspěvek na bydlení.

Podání žádostí probíhá stejně, jako tomu bylo v minulé vlně prostřednictvím elektronického formuláře, který je spolu s dotačním programem a dalšími vzory potřebných dokumentů dostupný na webu kraje www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

V průběhu měsíců říjen – listopad 2023 bude Olomoucký kraj ve vybraných městech pořádat již tradiční informační semináře. Pozvánku na semináře Vám zasíláme v příloze.

Rádi bychom Vás požádali o předání informace o pořádání seminářů pro žadatele Vašim občanům, případně vložení přiložené pozvánky přímo na webové stánky, facebookový profil města/obce.

Bližší informace k vyhlášené výzvě dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V. naleznete na www.olkraj.cz/kotlikovedotace. 

V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Stanislavu Palovou, vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací, tel.: 585 508 233, email: s.palova@olkraj.cz.

Současně je možné dotazy k tomuto tématu zasílat na kotlikovedotace@olkraj.cz.

 MILOSTIVÉ LÉTO 3 UŽ ZAČALO

Šance vyřešit dluhy na sociálním pojištění, daňové nedoplatky nebo i dluhy vůči soudům a vězeňské službě potrvá do 30. listopadu 2023. Vaši občané mohou využít příležitosti Milostivého léta 3, pokud uhradí do konce listopadu původní dluh (vzniklý před 30. září 2022). Stát jim odpustí penále, sankce, úroky, případně i exekuční náklady. U částky nad 5 000 Kč lze žádat o rozložení do splátek.

Aktuální informace k Milostivému létu mohou občané získat na našem webu milostiveleto.cz nebo na help lince 770 600 800.

Olomoucký kraj dne 20. 6. 2023 vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Od 1. září 2024 bude zakázán provoz zastaralých kotlů, takže zájemci o dotaci mají poslední možnost v rámci nově vyhlášeného dotačního programu vyměnit původní kotel, který nesplňuje 3., 4. nebo 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu s ručním nebo automatickým podáváním paliva. V této výzvě již není možné pořídit plynový kotel. Novinkou je také úprava definice nízkopříjmové domácnosti, kdy o dotaci mohou požádat pouze domácnosti složené z osob pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, a také domácnosti, kde žadatel, případně některý z členů jeho domácnosti pobíral v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti příspěvek na bydlení.

Na výměnu kotle na biomasu lze získat maximální výši dotace 130 000 Kč a na tepelné čerpadlo až 180 000 Kč. O dotaci mohou požádat také ti zájemci, kteří mají kotel již vyměněný v období od 1. 1. 2021 a splní podmínky vyhlášeného dotačního programu. Žádosti je možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu Komunikace pro občany. Formulář žádosti bude zpřístupněn od 1. 8. 2023 od 10:00 hodin do 30. 8. 2024 do 12:00 hodin. Následně je nutné do 10 pracovních dnů doložit originál žádosti na Krajský úřad Olomouckého kraje.