Archív aktualit


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 30.09.2021 v době mezi 12:30 -15:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 370 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s. Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o. TVO Simona Bednaříková, tel 736188796 ZTVO Ing. Zdeněk Bednařík, tel 737219507

Zveme všechny na Drakiádu ve Výklekách, která se uskuteční v sobotu 25.9.2021 od 15:00 na louce směr Malenka (nad novostavbami).

Zábavné odpoledne pro všechny malé i velké.

S sebou létajícího draka a dobrou náladu 🙂

Teplý čaj a svařák zajištěn. Na závěr proběhne opékání špekáčků.

Těšíme se na Vás.

V případě špatného počasí se akce přesouvá na jiný termín.

Elektroměry v obci Výkleky budou odečítány v termínu od 1.10.2021 do 14.10.2021

Autobusová zastávka v naší obci u Hasičské zbrojnice bude v termínu od 14.9.2021 do 30.9.2021 v rekonstrukci.

Z tohoto důvodu budou autobusy zastavovat v prostorách nad stávající autobusovou zastávkou. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

 

Očkování psů proti vzteklině provede MVDr. Lakomá v sobotu 18.9.2021 v době od 10:30 do 11:00 u Hasičské zbrojnice ve Výklekách.

Doktor Keller oznamuje, že ve dnech 16.9. - 17.9.2021 neordinuje.

Úprava spojů:

Po dobu uzavírky budou autobusové linky vedeny po objízdné trase z Prosenic směrem na Buk, Radvanice a zpět směr Buk. Výlukový jízdní řád linky 920514 obsahuje omezení s probíhající uzavírkou mostu ev. č. 04724-2 na ulici Osmek v Přerově. Vzhledem k povaze objízdné trasy upozorňujeme na změnu pořadí a obsluhy zastávek.

Autobusové zastávky Radvanice,,Obecní úřad a Prosenice,,žel.st. nebudou obsluhovány.

Oznamujeme, že ve čtvrtek 2.9.2021 budou úřední hodiny pouze do 11:00 z důvodu odpoledního školení.

Knihovna Výkleky oznamuje, že ve středu 1.9.2021 bude otevřeno od 14:00 do 17:00 a ve středu 8.9.2021 bude knihovna uzavřena. 

Krajský integrovaný dopravní systém OK informuje, že z důvodu probíhající rekonstrukce silnice II/441 před obcí Libavá, Kozlov a městem Potštát dochází k: 

prodloužení termínu stavebních prací a změně podmínek „úplná uzavírka mimo BUS“.

V termínu od 31. 8. 2021 do 14. 9. 2021 (ukončení stavby) bude uvedeným úsekem opět umožněn průjezd spojům zmíněných linek 891344, 920515, 920533 v původních trasách. Výlukové jízdní řády zmíněných linek budou ukončeny dle plánu s platností do 30. 8. 2021.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Informujeme občany o možnosti připomínkování návrhů změn jízdních řádů autobusové dopravy, které jsou v plánu realizovat k celostátním změnám od 12.12.2021.

Přehled plánovaných změn naleznete na webových stránkách:

https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20210823-navrhy-zme

Vaše podněty a připomínky můžete doručit na Obecní úřad do 9. 9.2021.