Archív aktualit


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 7.11.2022 v době mezi 10:00 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 394 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

MUDr. Peter Keller-DOVOLENÁ   27.10.2022

Zastupuje MUDr.P.Kafka ve Velké Bystřici  v obvyklých ordin.hodinách:  07:30-11:30

 

Ve čtvrtek 27. 10. 2022 bude Obecní úřad ve Výklekách uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 18.10.2022 v době mezi 10:00 -12:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 393 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Srdečně zveme všechny v sobotu 22.10.2022 od 17:30 na Večerní zábavnou stezku s lampiony, na které na Vás a Vaše děti bude čekat spoustu zábavných úkolů a překvapení.

Start je od Společenského domu Výkleky, děti obdrží kartu, se kterou projdou celou trasu a v cíli dostanou zaslouženou odměnu.

V cíli připraveno občerstvení - čaj, svařák, dýňová polévka, udírna, možnost opékání vlastních špekáčků

 

Knihovna Výkleky bude ve středu 5.10.2022 uzavřena z důvodu nemoci.

Dobrý den vážení spoluobčané,

stavba splaškové kanalizace a ČOV v naší obci postoupila do finální fáze.

Je hotový celý veřejný řád včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a jsou zakopány všechny šachty. Zhruba polovina těchto šachet je také osazena tlakovými čerpadly včetně připojení na elektřinu.

S menšími komplikacemi také již proběhly tlakové zkoušky na veřejném kanalizačním řádu a nyní je již vše v pořádku a připraveno na spuštění.

Také čistírna odpadních vod je téměř kompletně dokončena a proběhly zde tzv. komplexní zkoušky.

Opětovně bych Vám všem chtěla poděkovat za trpělivost, s jakou ke stavbě přistupujete.

Jelikož vše výše zmíněné bylo dokončeno, pomalu se začínáme dostávat do fáze, kdy se budou připojovat jednotlivé nemovitosti (domovní část kanalizační přípojky). Hrubý odhad je konec října, začátek listopadu.

Nebude třeba, aby se před zimou připojily všechny nemovitosti, nicméně část nemovitostí je potřeba pro zkušební provoz připojit a zbytek se poté postupně připojí během jara 2023.

Z tohoto důvodu si Vás dovoluji pozvat na informační setkání, které proběhne ve středu

12. 10. 2022 od 17:00 v prostorách Společenského domu Výkleky.

Budou zde podány informace týkající se domovních částí kanalizačních přípojek a budou zodpovězeny Vaše případné dotazy. 

 

Přeji Vám všem klidné podzimní dny.

S pozdravem

Jandová Kateřina, starostka

Obecní úřad Výkleky bude ve dnech 29. a 30.09.2022 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 30.09.2022 v době mezi 10:30 -13:00 hod bude proveden clonový odstřel č. 391 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 23. a 24. září 2022

Oznámení o době a místě konání voleb Starostka obce Výkleky podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., oznamuje:

1) Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na pátek 23. a sobotu 24. září 2022. Volby se uskuteční: - v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin - v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Výkleky č.46 - Společenský dům obce Výkleky, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Výkleky.

Představení pod názvem DETEKTIVKA se uskuteční v sobotu 15.10.2022 v Sokolovně Lazníky.

Vstupenky v ceně 100 Kč již nyní k zakoupení na OÚ Výkleky v úředních hodinách.