Archív aktualit


Oznámení o době provedení odstřelu Výkleky CO 355.

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 20.11.2020 v době mezi 10:30 -13:00 bude proveden clonový odstřel č. 355 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s. Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.

Podrobné informace jsou uvedeny v příloze.

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 6. listopadu přešly do prázdninového režimu, přičemž nejsou vypravovány školní a posilové spoje. Omezení se dotklo pouze autobusových linek, jejichž objednavatelem je Olomoucký kraj. Hejtmanství tak chce zamezit plýtvání finančními prostředky na provoz spojů, které by jezdily prázdné. Vlakové dopravy se změny netýkají.
Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88.

Lom ve Výklekách je krásným místem odpočinku, zábavy a koupání pro spoustu z Vás. Na jaře i nyní na podzim mnoho lidí využívá okolní přírodu také k procházkám.
Bohužel po hlavní sezóně zde zůstává velký problém - všude se povalují odpadky, přetékají koše.
Rozhodli jsme se, že to tak nenecháme.
Vyzýváme proto všechny, kterým není tento stav lhostejný, aby se zapojili do úklidu přírody v okolí lomu.
Vzhledem k opatřením vlády nelze organizovat společnou akci - proto jsme vymysleli následující postup, jak se může každý zapojit, dle svých časových možností:
U vjezdu na parkoviště bude u unimobuňky umístěna polystyrénová krabice a v ní prázdné pytle a čisté rukavice, které si zde můžete vyzvednout, posbírat odpadky a naplněné pytle ponechat na jednom místě u unimobuňky.
Obec Výkleky zajistí jejich likvidaci.
Dopřejte si pěknou procházku v těchto nepěkných dobách a společně uděláme ze světa kolem o kousek hezčí místo.

TJ Sokol Velký Újezd oznamuje, že cvičení rodičů a dětí nebude zahájeno v plánovaném termínu, ale z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se posouvá na pozdější dobu. Předpokládáme, že zahájíme cvičení 24.listopadu 2020 - po otevření Základní školy ve Velkém Újezdu. 

Vážení spoluobčané, knihovna ve Výklekách je až do odvolání bohužel uzavřena.

Obecní úřad ve Výklekách je v době od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 uzavřen z důvodu čerpání dovolené. V neodkladných případech je starostka k dispozici na telefonu a emailu. 

Lékárna U Anděla Strážce hledá do zavedené výdejny léčiv ve Velkém Újezdě lékárníka/lékárnici.

Bližší Informace na tel. čísle 776 876 794 nebo e-mail: cordisapotheke@gmail.com.“

 

V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 20.10.2020 v době mezi 10:30 -13:00 bude proveden clonový odstřel č. 354 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.

Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.

Informace  na www.koronavirus.mzcr.cz

 

 Ve čtvrtek 15.10.2020 bude mít Výdejna léčiv ve Velkém Újezdu otevřeno pouze od 7,00 – 11,15 hod.

 

Společnost Českomoravský štěrk oznamuje, že dne 13.10.2020 v době mezi 10:30 -13:00 bude proveden clonový odstřel č. 353 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.