Knihovna


Knihovna ve Výklechách není nijak velká, zato ale disponuje množstvím knih jak pro dospělé, tak i pro děti a mládež, celkem je zde 2430 titulů.

V lednu 2020 navíc prošla celkovou rekonstrukcí, bylo vymalováno, pořízen nový koberec a nové knihovní regály spolu s psacím stolem. 

Pravidelně jsou pořádány kvízová odpoledne pro děti věnované pohádkovým tématům.

Pokud se i Vy chcete stát návštěvníkem naší knihovny, jste srdečně zváni, určitě si vyberete. 

Knihovna ve Výklekách je otevřena každou středu v době od 14:00 do 17:00 a paní knihovnice Jitka Bednárská se těší na Vaši návštěvu.

Knižní tituly jsou každoročně doplňovány o nové knihy.

Kompletní seznam nových knih včetně knih zakoupených v r. 2023 je k nahlédnutí zde.