Plán kulturních a sportovních akcí v obci Výkleky v roce 2021


Měsíc

Akce

Pořadatel

LEDEN

22.1.2022  Zimní vycházka

 

Obec Výkleky

ÚNOR

5.2.2022 Vítání nových občánků

Masopust-vodění medvěda

 

Obec Výkleky

SDH Výkleky

BŘEZEN

5.3. 2022   Společenský večer obce Výkleky 

6.3.  2022  Maškarní karneval pro děti 

Kvízové odpoledne pro děti v knihovně - termín prozatím neurčen

Vepřové hody - termín prozatím neurčen

 

Obec Výkleky

Obec Výkleky

Knihovna Obce Výkleky

SDH Výkleky

DUBEN

2.-3.4.2022 Velikonoční jarmark

30.4. 2022    Čarodějnice

 

Obec Výkleky

Obec Výkleky

KVĚTEN

Obecní výlet - termín prozatím neurčen

Cyklovýlet - termín prozatím neurčen

Posezení na areále - termín prozatím neurčen

 

Obec Výkleky

Obec Výkleky

SDH Výkleky

ČERVEN

18.6. 2022   Hodové odpoledne a Dětský den, Hodová zábava, Mše Svatá v kapli 

Stanování na areále - termín prozatím neurčen

 

Obec Výkleky

SDH Výkleky

ČERVENEC

2.7.2022 Promítání pro děti - Zahájení prázdnin 

30.7.2022 Letní kino - promítání na letním areálu obce 

Fotbalový turnaj, letní taneční zábava - termíny prozatím neurčeny

 

Obec Výkleky

Obec Výkleky

SDH Výkleky

ZÁŘÍ

3.9. 2022  Ukončení prázdnin 

24.9. 2022 Drakiáda

 

Obec Výkleky

Obec Výkleky

ŘÍJEN

29.10. 2022  Podzimní slavnost a Lampionový průvod

15.10.2022 Vítání nových občánků

 

Obec Výkleky

Obec Výkleky

LISTOPAD

26.11.-27.11. 2022  Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark

 

Obec Výkleky

PROSINEC

Adventní koncert v kapli -  termín prozatím neurčen

Zimní procházka - termín prozatím neurčen

Obec Výkleky

Obec Výkleky 

Uvedené termíny mají pouze informační charakter, může dojít k jejich změně z organizačních či jiných důvodů.