Plán kulturních a sportovních akcí v obci Výkleky v roce 2019


Měsíc

Akce

Pořadatel

LEDEN

19.01.  Výroční valná hromada
20.01.  Vítání občánků

SDH Výkleky
KPKaROV

ÚNOR

09.02.  Vepřové hody
23.02.  Vodění medvěda - Masopust

SDH Výkleky
SDH Výkleky

BŘEZEN

02.03.  VII. Společenský večer obce Výkleky
03.03.  Dětský maškarní karneval

16.03.  Slivkošt
27.03.  Kvízové odpoledne pro děti

KPKaROV
KPKaROV

SDH Výkleky
Knihovna Výkleky

DUBEN

06.-07.04.  Velikonoční jarmark
30.04.  Čarodějnické rejdění

KPKaROV
KPKaROV

KVĚTEN

08.05.  Obecní zájezd:  Lednicko - valtický areál

KPKaROV

ČERVEN

15.06.  Hodové odpoledne a dětský den

KPKaROV

ČERVENEC

---

 

SRPEN

---

 

ZÁŘÍ

28.09.  Drakiáda

KPKaROV

ŘÍJEN

27.10.  Lampionový průvod

KPKaROV

LISTOPAD

30.11.-01.12.  Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark

KPKaROV

PROSINEC

11.12.  Česko zpívá koledy
23.12.  Vánoční procházka
31.12.  Silvestr na areále

KPKaROV
KPKaROV
SDH Výkleky

 

 * KPKaROV = Komise pro kulturu a rozvoj obce Výkleky