Lom Výkleky


Lom ve Výklekách, stejně jako přilehlé pozemky, jsou ve vlastnictví soukromých osob.

 

Obec Výkleky NENÍ vlastníkem pozemků v lomu a jeho okolí.  

 

V lomu ve Výklekách je ZAKÁZÁNO: 

  • stanovat, tábořit, rozdělávat oheň, kácet dřeviny, či jinak využívat přilehlé soukromé pozemky,

  • v zatopeném lomu je zakázáno koupat psy, koně a jiná zvířata

Koupání v lomu ve Výklekách je možné pouze na vlastní nebezpečí. 

Vzhledem k častým krádežím na soukromém pozemku u lomu, byla na žádost Policie ČR zřízena závora k zamezení vjezdu na soukromé pozemky. V případě porušení soukromého práva vlastníků těchto pozemků se návštěvníci vystavují postihu ze strany Policie ČR.

Každý, kdo navštíví lom, dbá na čistotu okolí, uklízí po sobě a veškerý odpad odnáší s sebou.

Zodpovědnost za majetek a provádění kontroly nad dodržováním pořádku v lomu mají vlastníci pozemků.