Lom Výkleky


Lom ve Výklekách, stejně jako přilehlé pozemky, jsou ve vlastnictví soukromých osob.

 

Obec Výkleky NENÍ vlastníkem pozemků v lomu a jeho okolí.  

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME NA ZÁKAZY STÁNÍ A ZASTAVENÍ, KTERÉ JSOU PODÉL CELÉ PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE V OBCI VÝKLEKY.

PARKUJTE SVÁ VOZIDLA NA PARKOVIŠTI V LOMU, KTERÉ JE K TĚMTO ÚČELŮM URČENO.

PRAVIDELNĚ JE DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU STÁNÍ A ZASTAVENÍ KONTROLOVÁNO POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY.

Na pozemky koupacího lomu ve Výklekách se vztahuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 k zajištění veřejného pořádku, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně. 

 

V lomu ve Výklekách je ZAKÁZÁNO: 

  • stanovat, tábořit, rozdělávat oheň, kácet dřeviny, či jinak využívat přilehlé soukromé pozemky,

  • v zatopeném lomu je zakázáno koupat psy, koně a jiná zvířata

Koupání v lomu ve Výklekách je možné pouze na vlastní nebezpečí. 

Každý, kdo navštíví lom, dbá na čistotu okolí, uklízí po sobě a veškerý odpad odnáší s sebou.

Zodpovědnost za majetek a provádění kontroly nad dodržováním pořádku v lomu mají vlastníci pozemků.