Fotogalerie


Na kulturních, společenských, sportovních a jiných akcích obce Výkleky jsou pořizovány fotografie a videozáznamy, které jsou uchovávány v elektronické podobě a mohou být uvedeny na obecním webu.
Účastí na kulturních, společenských, sportovních a jiných akcích pořádaných obcí Výkleky udělujete souhlas s pořizováním a používáním fotografií Vaší osoby. Souhlasíte s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely obce Výkleky. Dále souhlasíte s užitím pořízených fotografií a videozáznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro účely prezentace obce Výkleky. Obec Výkleky tímto nedává souhlas třetím osobám ke zveřejňování těchto záznamů bez předchozího souhlasu obce a dotčených osob na fotografiích. V případě, že se na fotografii nacházíte a nesouhlasíte se zveřejňováním, můžete se obrátit na správce www stránek obce Výkleky, který fotografii s Vámi odstraní.