Sdružení a spolky


Sbor dobrovolných hasičů

Je nejstarším dosud činným spolkem v obci, byl založen v roce 1928.

Prvním starostou byl zvolen Martin Šídlo, místostarostou Hynek Roháč, náčelníkem Jan Kopecký, jednatelem Josef Krutílek, vzudělávatelem Št.Dřímal, pokladníkem Jan Přikryl, zbrojířem Čeněk Hnilica, podnáčelníkem Ludvík Kolomazník a Antonín Zdařil, četařem Ignác Hajtl a Květoslav Hnilica.

Byla zakoupena stříkačka, ale nebylo zbrojnice. 1. června 1930 bylo v obci první hasičské okrskové cvičení a při této příležitosti byl položen základní kámen ke stavbě hasičské budovy.
Krychlový základní kámen, na němž je vytesáno 1930, byl položen do zdi proti školní budově, Je v něm zalitá kovová skříňka, ve které je uložena listina, tehdejší kovové mince a časopisy toho dne v obci odebírané. 10. června 1931 se konala velká hasičská slavnost, otevření hasičského domu. Členové sboru se aktivně účastnili okrskových cvičení, župních slavností a pomáhali při likvidaci požáru. Pro občany pořádali odpolední výlety a plesy. V letošním roce 2001 byl při stavebních pracích na hasičské budově nalezen základní kámen, v kterém byla nalezena zmíněná kovová skříňka.

Do schránky budou přidány současné mince a tiskoviny. Ve zdi místní hasičské zbrojnice bude určeno důstojné místo pro uložení základního kamene. Sbor dobrovolných hasičů ve Výklekách patří k nejlepším hasičům v okrsku.