Sdružení a spolky


Sbor dobrovolných hasičů

Je nejstarším dosud činným spolkem v obci, byl založen v roce 1928.

Prvním starostou byl zvolen Martin Šídlo, místostarostou Hynek Roháč, náčelníkem Jan Kopecký, jednatelem Josef Krutílek, vzudělávatelem Št.Dřímal, pokladníkem Jan Přikryl, zbrojířem Čeněk Hnilica, podnáčelníkem Ludvík Kolomazník a Antonín Zdařil, četařem Ignác Hajtl a Květoslav Hnilica. Současným starostou SDH Výkleky je pan Jiří Fila.

Byla zakoupena stříkačka, ale nebylo zbrojnice. 1. června 1930 bylo v obci první hasičské okrskové cvičení a při této příležitosti byl položen základní kámen ke stavbě hasičské budovy.
Krychlový základní kámen, na němž je vytesáno 1930, byl položen do zdi proti školní budově, Je v něm zalitá kovová skříňka, ve které je uložena listina, tehdejší kovové mince a časopisy toho dne v obci odebírané. 10. června 1931 se konala velká hasičská slavnost, otevření hasičského domu. Členové sboru se aktivně účastnili okrskových cvičení, župních slavností a pomáhali při likvidacích požárů. Pro občany pořádali odpolední výlety a plesy. V roce 2001 byl při stavebních pracech na hasičské budově nalezen základní kámen, v kterém byla nalezena zmíněná kovová skříňka. Do schránky byly přidány současné mince a tiskoviny.

V lednu 2020 byla nově zvolena starostkou SDH Výkleky paní Markéta Indráková Zdařilová. 

Fotogalerie SDH Výkleky

 

Spolek pro kulturu a rozvoj obce Výkleky

V únoru 2023 byl založen Spolek pro kulturu a rozvoj obce Výkleky, jehož hlavním cílem a náplní je rozvoj a péče o kulturní, zájmové a vzdělávací aktivity v obci Výkleky.