Současnost obce


V malebném údolí pod úpatím Oderských vrchů se rozkládá obec Výkleky. Příroda v okolí obce je velmi rozmanitá a nabízí možnost krásných procházek po okolí.

První písemná zmínka o obci pochází z počátku 13. století. Obyvatelé se v minulosti živili zemědělstvím a někteří nacházeli obživu v místních kamenolomech. První kamenolom v obci působil od roku 1862. V současnosti se aktivně těží kámen modrá droba v jednom z kamenolomů a ten původní je nyní zatopený vodou. Jedná se o oblíbené místo letního koupání a také slouží k tréninku potápěčů. 

Koncem 19. století byla postavena na místě dřevěné zvonice kaple ke cti svatého Antonína Paduánského.

V bývalé školní budově sídlí Obecní úřad a Mateřská škola, jejímž zřizovatelem je obec Výkleky.  Na budovu navazuje přilehlé dětské hřiště, které využívají jak děti ze školky, tak i děti z přilehlého okolí. V budově sídlí i obecní knihovna, která prošla v roce 2020 kompletní rekonstrukcí.

Své zázemí v hasičské zbrojnici a v garážích má v obci Sbor dobrovolných hasičů a zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů.

Centrem společenského a kulturního dění v obci je Společenský dům – klubovna. Budova prošla v roce 2019-2020 kompletní obnovou a nyní má obec a spolky v ní působící plnohodnotné moderní zázemí pro pořádání akcí určených občanům obce a široké veřejnosti.

Venkovní společenské akce jako například hodové odpoledne, dětský den, čarodějnické rejdění či letní kino se konají na letním areále. V roce 2019 byl na areál umístěn nový moderní dětský herní prvek čítající houpačky, skluzavku a pískoviště. Letní areál je také bohatě využíván místním Sborem dobrovolných hasičů při pořádání soutěží nebo oslav.

Hlavním organizátorem společenských akcí je Obec Výkleky společně se Spolkem pro kulturu a rozvoj obce Výkleky. Mezi širokou veřejností jsou oblíbené akce, které připomínají tradice a významné dny. Na Vánoce se rozsvěcuje vánoční strom, je pořádán vánoční jarmark a adventní koncert v kapli. K Velikonocům již tradičně patří velikonoční jarmark a stále jsou dodržovány zvyky spojené s příchodem jara – dívky chodí s májkem, chlapci s pomlázkou na koledu a několik let je obnovena tradice klepačování.  Oblíbené je i červnové hodové odpoledne spojené s dětským dnem, čarodějnické rejdění, cyklovýlet, obecní autobusový výlet, letní kino, drakiáda, lampionový průvod, silvestrovský přípitek, společenský večer a maškarní karneval pro děti.

Dále je v obci velmi aktivní také Spolek sboru dobrovolných hasičů, který pořádá například vepřové hody, vodění medvěda, slivkošt, letní zábavy na areále a hasičské soutěže.

Hasiči se také velmi aktivně věnují přípravě mládeže a budoucí hasičské generace, trénují s dětmi a jezdí s nimi na hasičské soutěže.

V obci funguje prodejna smíšeného zboží Racek.