Současnost obce


V obci stojí školní budova, která slouží jako mateřská škola pro místní děti a dojíždějící děti z Lazníček a okolních obcí. Část budovy slouží jako Obecní úřad. Základní školu navštěvují žáci ve Velkém Ujezdě, kam občané obce dojíždí také k obvodnímu lékaři. K zásobování obyvatel slouží prodejna smíšeného zboží Racek. Podnikatelskou činnost v obci provozuje dřevomodelářská dílna, Pizzerie U Lomu s Hostinec U Čádků.

Zvláštností obce je zatopený lom, který vlastní sdružení podílníků.

V bývalé klubovně byly provedeny vnitřní opravy během let 2011 - 2013 a v současné době je klubovna bohatě využívána. Konají se zde akce pro děti i dospělé. Občané obce si mohou klubovnu pronajmout na soukromé oslavy a jiné podobné využití.

Každou středu je pro čtenáře otevřena obecní knihovna.

Na Hasičské zbrojnici byla natřena střecha, opravena fasáda. V roce 1996 byla dokončena plynofikace celé obce, o dva roky byla zplynofikována zbrojnice a klubovna. Je zde také padesát metrů vybudované dešťové kanalizace a v roce 1997 bylo rekonstruováno vnitřní osvětlení mateřské školy. V roce 1996 byl vyčistěn místní potok Kyjanka. Také se podařilo odstranit zjištěný radon z mateřské školy a třech rodinných domů. V roce 2004 byl vybudován vodovod.

Ve Výklekách působí Sbor dobrovolných hasičů.