Současnost obce


V obci stojí školní budova, která slouží jako mateřská škola pro místní děti a dojíždějící děti z okolních obcí. Část budovy slouží jako Obecní úřad. Základní školu navštěvují žáci ve Velkém Ujezdě, kam občané obce dojíždí také k obvodnímu lékaři. K zásobování obyvatel slouží prodejna smíšeného zboží Racek. Podnikatelskou činnost v obci provozuje dřevomodelářská dílna, Pizzerie U Lomu s Hostinec U Čádků.

Zvláštností obce je zatopený lom, který vlastní sdružení podílníků.

V bývalé klubovně byly provedeny základní vnitřní opravy během let 2011 - 2013.

V současné době prochází klubovna rozsáhlou obnovou, která bude dokončena v říjnu 2020.

Každou středu od 14 do 17 hodin je pro čtenáře otevřena obecní knihovna, která byla v lednu 2020 kompletně obnovena ( nové regály, koberec, psací stůl, obnova čalounění křesel ).

Na Hasičské zbrojnici byla natřena střecha, opravena fasáda. V roce 1996 byla dokončena plynofikace celé obce, o dva roky byla zplynofikována zbrojnice a klubovna. Je zde také padesát metrů vybudované dešťové kanalizaceroce 2004 byl vybudován vodovod.

V roce 2019 bylo pořízeno nové veřejné osvětlení a veřejný rozhlas v celé obci.

Ve Výklekách působí Sbor dobrovolných hasičů.