Clonový odstřel


V návaznosti na par. 36. Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 10.9.2019 v době mezi 9:30 -13:00 a dne 12.9.2019 v době mezi 9:30 -13:00 bude proveden clonový odstřel č. 334 a č. 335 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.
Odstřel provede společnost SSE Explo Česká republika s.r.o.