Clonový odstřel 22.2.2021


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 22.2.2021 v době mezi 10:00 -13:00 bude proveden clonový odstřel č. 358 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.