Clonový odstřel dne 05.04.2024


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 5.4.2024 v době mezi 9:30 -11:30 hod bude proveden clonový odstřel č. 427 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.