Clonový odstřel dne 16. 3. 2023


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 16.03.2023 v době mezi 10:00 -13:00 hod bude proveden clonový odstřel č. 401 v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.