Clonový odstřel dne 21.09.2023


V návaznosti na par. 36 Vyhl č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů Vám oznamujeme, že dne 21.09.2023 v době mezi 10:00 -13:00 hod bude proveden clonový odstřel č. 412, v kamenolomu Výkleky, organizace Českomoravský štěrk, a.s.