Velikonoční jarmark 2019


Obec Výkleky děkuje všem malým učinkujícím za krásné kulturní vystoupení, velké díky také patří všem pedagogům za přípravu dětí na tato vystoupení.

Děkujeme také všem, kteří se podíleli na přípravě velikonočního jarmarku.

Všechny dámy, které napekly sladké pohoštění si zaslouží také naše velké poděkování.