Novinky v rámci programu Nová zelená úsporám Light


V rámci programu Nová zelená úsporám Light dochází k několika změnám, které jsou podrobně specifikovány v přiloženém letáku.

Změny budou platné od 2. května 2023, kdy bude vyhlášena nová výzva a aktualizované závazné pokyny pro žadatele.

Žádosti se budou podávat v rámci této nové výzvy. Program bude rozšířen o možnost žádat na fotovoltaický a fototermický ohřev vody pro stejnou skupinu žadatelů jako dosud.

Podpora na zateplení zůstává zachována.