OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ


Obec Dolní Újezd v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích,
vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky
Základní školy Dolní Újezd a Mateřské škola Staměřice, příspěvkové
organizace; Dolní Újezd 24, 751 23 Dolní Újezd