Sociálně - právní ochrana dětí v naší obci


Co je orgán sociálně-právní ochrany dětí v naší obci

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je: obecní úřad
Tomuto úřadu se také říká OSPOD.
OSPOD:

 • chrání práva dětí a sleduje jejich zdravý vývoj,
 • dohlíží na to, aby byly děti v bezpečí,
 • zastupuje dítě u soudu, aby byla chráněna jeho práva.

V čem může OSPOD pomoci?

 • Na obecní úřad se mohou přijít poradit rodiče s dítětem, ale i dítě samotné
 • Na obecním úřadu vám pracovníci poradí, kam se obrátit s řešením své situace

OSPOD pomáhá rodičům:

 • s péčí o dítě,
 • s péčí o domácnost,
 • s výchovou dítěte
 • s bydlením,
 • jak vyjít s penězi,
 • se školou dítěte,
 • při rozchodu či rozvodu s partnerem,
 • při řešení rodinných problémů.

Obecní úřad, kam se můžete obrátit o radu: Obecní úřad Výkleky
Obecní úřad adresa:  Obecní úřad Výkleky
                                     Výkleky 72
                                     751 25  Veselíčko u Lipníka n.B.

Telefonní číslo: pevná linka: 581 795 200
Webové stránky obecního úřadu: www.vykleky.cz
Úřední hodiny - kdy je možné obecní úřad navštívit: Úterý: 9:00 – 17:00
                                                                                     Čvrtek: 9:00 – 17:00

Obecní úřad s rozšířenou působností, kde mají na starosti sociálně-právní ochranu v plném rozsahu: Magistrát města Přerova
Obecní úřad s rozšířenou působností adresa:   Magistrát města Přerova
                                                                                Bratrská 34
                                                                                750 02 Přerov

Telefonní číslo:581 268 111 (spojovatelka)
Webové stránky obecního úřadu s rozšířenou působností, kam obec spádově patří:
www.prerov.eu
Úřední hodiny - kdy je možné OSPOD navštívit:
Pondělí:         dopoledne: 8:00 - 11:30 odpoledne: 12:30 - 17:00
Úterý:             dopoledne: 8:00 - 11:30 odpoledne: 12:30 - 15:00
Středa:           dopoledne: 8:00 - 11:30 odpoledne: 12:30 - 17:00
Čtvrtek:          dopoledne: 8:00 - 11:30 odpoledne: 12:30 - 15:00
Pátek:             dopoledne: 8:00 - 11:30 odpoledne: 12:30 - 14:30


 

Zavádění standardů sociálně-právní ochrany dětí

Pověřené osoby k výkonu sociálně - právní ochrany dětí